• onze atag combimagnetron type cx45 is ons in de demostand gekomen. hoe krijg deze stand weer er af?

  Gesteld op 4-12-2016 om 17:24 in forum ATAG CX4511D Misbruik melden
  • De combi-magnetron was na spannings uitval permanent in de demo stand terecht gekomen. Na het inschakelen van de spanning dienen binnen 5 seconden de volgende toetsen 6,7 en 8 achtereenvolgend in te worden gedrukt. Daarna werkt de combi-magnetron weer goed. Het inschakelen kan via de meterkast (groepschakelaar of aardlekschakelaar uit en weer aan zetten) snel (binnen 5 seconden) naar de combi-magnetron lopen en de drie toetsen in de juiste volgorde indrukken. Geantwoord op 18-5-2017 om 15:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Maak uw combisteamer stroomloos. Zet de stroom er weer op en druk binnen 20 sec. opeenvolgend van links naar rechts de laatste 3 symbolen in, eindigend bij de bevestigingstoets. Geantwoord op 29-3-2020 om 12:08

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info