• Onlangs bleek mijn buitenvoeler defect waardoor de ketel niet meer aan ging. Op het display werd de buitentemperatuur aangegeven als 86°C. Ik heb een nieuwe buitenvoeler geplaatst maar de buitentemperatuur wordt nu aangegeven als 96°C. Kan het zijn dat de voeler verkeerd is aangesloten of is dit een ernstiger probleem.

  Gesteld op 2-9-2018 om 14:14 in forum ATAG Brain Misbruik melden
  • De voeler is op dezelfde plaats gemonteerd, het is alleen een iets ander type als het defecte model. Het nieuwe model is het geschikte Atag type dat bij de ketel hoort. Geantwoord op 2-9-2018 om 22:33

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Misschien dat er opnieuw moet worden ingesteld. Lukt dit niet dan vraag een antwoord van Atag en bel daar op. lukt dat ook niet heb ik nog een telefoon nummer van een heel goede deskundige. Geantwoord op 3-9-2018 om 08:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info