Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
Eee Pad
Gebruikershandleiding
TF101/TF101G
DU6640
Uw batterijen opladen
Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos
volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt
voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij
oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is
aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de Eee Pad
in gebruik is.
Denk eraan de batterij volledig op te laden (minimaal 8 uur) vóór het eerste
gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te
verlengen. Na enkele volledige oplaad- en ontlaadcycli bereikt de batterij zijn
maximale capaciteit.
Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen
Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Eee Pad in het
vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen
beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste
luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur
alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.
Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de luchthaven:
Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden
worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die
door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende
apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw
Eee Pad door röntgenmachines van vliegvelden sturen. Maar stuur uw Eee
Pad niet door magnetische detectors van vliegvelden en stel het niet bloot
aan magnetische stokken.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Asus krijg ik af en toe niet opgeladen. Wie heeft dat ook wel eens en wat kan ik doen?

  groet Bernadet Gesteld op 18-11-2012 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb het al opgelost!
   Ergens las ik dat je de batterij 24 uur in de koelkast moest leggen. Ik weet niet wat bedoelt wordt met de batterij. Het was 3 graden buiten en heb het hele apparaat 3 uur op het balkon gelegd.
   Daarna bleek dat de batterij 0 % opgeladen was. Nu wederom aan het "sap"gelegd en nu begon hij goed op te laden. Dus de kou in met dat ding kan de oplossing zijn! Succes Geantwoord op 25-11-2012 om 15:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS Transformer TF 101 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS Transformer TF 101 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 29,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info