• Ik heb een Asus R104taf.
    Opgeladen maar start opeens niet meer op, led knippert 3 keer en start niet op met de aan en uit knop, geprobeerd samen met de volume knop en aan en uitknop, ook geen resultaat, en met de aan en uit knop met de linker ctrl knop ingehouden, start ik niet meer op, wie o wie heeft er een antwoord, vroeg Pascal

    Gesteld op 26-10-2018 om 21:35 in forum ASUS Transformer Book T100 Misbruik melden
    • Heb ik ook meegemaakt. Notebook weggebracht en bij een dealer heeft men de accu verwijderd en opnieuw terug geplaatst. Probleem verholpen Geantwoord op 10-8-2019 om 17:34

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info