• De RT-N12E keurig kunnen installeren via een draadloze verbinding naar een modem.
  iPhone & iMac kunnen verbinding maken met de RT en internet op.
  Een pinapparaat (vx570) via een kabel aansluiten krijg ik niet werkend.
  Ethernet verbinding ok (groen led op kabel brand). Het lijkt er op dat er geen IP adres wordt afgegeven via DHCP. De iPhone & iMac krijgen wel een IP adres.
  Op het RT configuratie scherm zie ik niet dat er een pinapparaat is aangesloten.
  Het pinapparaat is DCHP geconfigureerd.
  Heeft iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken?

  Gesteld op 1-8-2017 om 20:16 in forum ASUS RT-N12E Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info