• Terwijl ik de oordopjes inplugde ging de laptop opeens uit. Het leek of de stroom eraf was. Er was niet aangegeven dat de stroom bijna op was. Hij viel niet meer aan te zetten. De aan en uit knop functioneerde niet meer. Ook de laptop direct op het stopcontact zetten hielp niet. Hij was niet aan te zetten. Dat de laptop uitging was ook abrupt. Ik dacht in eerste instantie dat ik per ongeluk een knop aangeraakt had waardoor de laptop uitging. Maar ik weet dus niet welke. De laptop is nu uit en ik krijg hem niet meer aan.
    Is er een andere manier om aan te zetten?

    Groeten,
    Gert van Ek 06-10113489
    dd. 01-01-2020

    Gesteld op 1-1-2020 om 10:59 in forum ASUS N53 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info