• In mijn email kan ik geen smileys terugvinden op het toetsenbord.Hoe kun je deze wel invoegen in je email.Bestaat er hiervoor een app?Heb ergens gelezen vanaf android 4.4 dat deze wel terug te vinden zijn op het toetsenbord.Maar hier betreft het 4.2.

    Gesteld op 9-1-2016 om 21:24 in forum ASUS MeMO Pad 10 - ME102A Misbruik melden
    • Bij toetsenbord instellingen moet je emoji ook aanvinken.
      Als je daarna naar je toetsenbord gaat en je drukt linksonder op no met wieltje en je houd deze ingedrukt krijg je als het goed is en te zien, daar zitten de smileys onder. Succes Geantwoord op 15-1-2016 om 08:02

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info