• wifi is na een paar weken vanzelf eraf hoe kan ik hem terugzetten

    Gesteld op 1-11-2014 om 18:22 in forum ASUS MeMO Pad 10 - ME102A Misbruik melden
    • Ga naar instellingen. Kijk of je Wi-Fi AAN is. Als dat het geval is moet je kijken of hij verbinding maakt met je modem. Staat je modem niet in de lijst moet je het nummer van je modem invullen. Bij Belgacom e-services kan je onder "draadloze verbindingen , Phassfrase) je code vinden. Bij telenet staat dat nummer op het boekje dat je gekregen heb bij je aansluiting. Geantwoord op 2-11-2014 om 12:35

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info