• Hoe krijg ik de Toepassing T9 uit op het toetsebord van mijn Asus tablet zodat hij niet meer automatisch woorden vervormd die er op lijken. Heel vervelend

    Gesteld op 9-4-2014 om 13:39 in forum ASUS MeMO Pad 10 - ME102A Misbruik melden
    • Op het virtuele toetsenbord zit linksonder de Nl toets met 3 stipjes. Deze ingedrukt houden, dan verschijnen er 2 knoppen, één met Nl en één met het tandwiel/instellingen. Verschuif je vinger of stift naar dit tandwiel. Dan gaat er een wereld voor je open en kun je vinden wat je zoekt. Geantwoord op 19-4-2014 om 12:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info