Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
Eee Pad
Benutzerhandbuch
TF101/TF101G
E6640
Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von
Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von
Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei
der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren
(mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie
können Ihr Eee Pad durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings
empfehlen wir Ihnen, das Eee Pad von den Metalldetektoren fernzuhalten.
Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen
Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihr Eee Pad
im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen
Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten
Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung
benutzt werden.
Akkus auaden
Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den
Akku und mögliche weitere Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen
gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er
im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist.
Denken Sie auch daran, dass das Auaden des Akkus erheblich länger dauert,
wenn Sie das Eee Pad dabei benutzen.
Beachten Sie, dass Sie vor der ersten Benutzung und sobald dieser leer ist, den
Akku zuerst voll (8 Stunden oder länger) auaden, um die Akku-Lebensdauer
zu verlängern. Der Akku erreicht seine maximale Kapazität erst nach einigen
vollständigen Lade- und Entlade-Zyklen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  Ik krijg geen verbinding met internet, ik kom steeds uit bij een authenticatieprobleem.
  Hoe kan ik dit oplossen Gesteld op 12-7-2012 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had dat probleem ook. Door OP DE DRAADLOZE ROUTER andere kanalen te kiezen en opnieuw verbinding te maken was het verholpen. Er zitten soms zoveel routers met de standaard-fabrieksinstellingen fysiek zo dicht bij elkaar in de buurt dat ze elkaar verstoren. Geantwoord op 9-3-2013 om 22:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS Eee Pad Transformer TF101G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS Eee Pad Transformer TF101G in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 16,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info