Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
S6640
Manual de Usuario de
Eee Pad
TF101/TF101G
Hay tres tipos principales de dispositivos de seguridad en los aeropuertos:
máquinas de rayos X (usadas en elementos colocados en cintas
transportadoras), detectores magnéticos (usados en personas sometidas a
controles de seguridad ) y exploradores magnéticos (dispositivos de mano
usados en personas o elementos individuales). Su Eee Pad pueden pasar
por las máquinas de rayos X de los aeropuertos. Sin embargo, no pase su
Eee Pad por los detectores magnéticos de los aeropuertos ni lo exponga a
varitas magnéticas.
Precauciones en los aviones
Póngase en contacto con la línea aérea si desea usar el equipo Eee Pad en el
avión. La mayoría de las líneas aéreas tienen restricciones para usar dispositivos
electrónicos. Generalmente, solo permiten el uso de aparatos electrónicos entre
el despegue y el aterrizaje, y no durante.
Cargue la Baterías
Si desea usar la batería como fuente de alimentación, asegúrese de cargarla
completamente antes de emprender viajes largos. NO olvide cargar también
todas las baterías de repuesto. Recuerde que el adaptador de alimentación carga
la batería siempre que esté enchufado al equipo y a una fuente de alimentación
de CA. Tenga en cuenta que la batería tarda en cargarse mucho más tiempo
cuando el equipo Eee Pad está en funcionamiento.
Con el n de prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente (durante
al menos 8 horas) antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se
agote. La batería alcanzará su capacidad máxima después de varios ciclos
completos de carga y descarga.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  Ik krijg geen verbinding met internet, ik kom steeds uit bij een authenticatieprobleem.
  Hoe kan ik dit oplossen Gesteld op 12-7-2012 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had dat probleem ook. Door OP DE DRAADLOZE ROUTER andere kanalen te kiezen en opnieuw verbinding te maken was het verholpen. Er zitten soms zoveel routers met de standaard-fabrieksinstellingen fysiek zo dicht bij elkaar in de buurt dat ze elkaar verstoren. Geantwoord op 9-3-2013 om 22:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS Eee Pad Transformer TF101G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS Eee Pad Transformer TF101G in de taal/talen: Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 15,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info