Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
AEG Wasmachines
Foutcodes, Storingen en Problemen
Foutcodes:
foutcode C0:
Als het apparaat normaal functioneert en het wasresultaat in orde is, is er geen technisch probleem.
Neem echter contact met AEG op indien u niet tevreden bent.
foutcode 188 of 888:
Dit is normaal, bij het aanzetten kunnen alle segmenten van het display even oplichten. Dit geeft de
code 188 of 888 op het display.
foutcode C1, E10 of 1 piepje:
De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water.
Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de
kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.
Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De
afvoerslang mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer
minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn.
foutcode C2, E20 of 2 piepjes:
Er is een probleem bij het afpompen. De mogelijke oorzaken kunnen zijn:- De afvoerslang zit te diep in
de afvoer (mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer
minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn);- De afvoerpomp is geblokkeerd (deze reinigen);- De
afvoer is verstopt.Volg voor het correct reinigen van het filter onderstaande procedure, zie evt. ook
bijgevoegde animatie:- Schakel apparaat Uit;- Open het filterdeurtje en plaats een opvangbakje; - Tap
de wasmachine af via het slangetje; - Neem het filter eruit door deze (veelal met kracht) linksom te
draaien; - Maak het filter en pomphuis schoon en plaats het filter terug; - Sluit het aftapslangetje weer
af en plaats deze terug; - Sluit filterdeurtje; Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik, controleer bij
eerste gebruik op eventuele lekkage.
foutcode C3, F3, EF3 of 3 piepjes:
Er ligt water onderin de wasautomaat. Haal de stekker uit de wandcontactdoos en probeer de
wasautomaat achterover te kantelen. Er loopt dan water onder uit de wasautomaat, waarna de
wasautomaat weer werkt. De wasautomaat dient nu weer te werken. De oorzaak kan ook zijn dat de
wasautomaat het water niet goed kan afvoeren. Controleert u daarom de afvoerslang. Het kan ook
een defecte slang in de wasautomaat zijn. Dit moet door een technicus hersteld worden.
foutcode C9, E50 of 9 piepjes:
Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat
overbeladen.
Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30
min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen.
Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus
verholpen worden.
foutcode Cd, E40 of 4 piepjes:
Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld
worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode CE:
Er is een probleem met zeepbakdeksel. Dit moet door een technicus verholpen worden.
foutcode CF of E90:
Er is een elektronisch probleem. Dit moet door een technicus verholpen worden.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De watertoevoer komt door het gaatje naast het zeepbakje hoe kan dat ???
  Gesteld op 1-7-2020 om 19:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • AEG Turnamat 1980 wasprogramma werkt goed tot aan spoelbeurten, dan slaat de aardlekschakelaar uit. Even de trommel draaien met de hand. Na enige keren op elektriciteit draaien van de trommel slaat de aardlekschakelaar weer af. De laatste (5e) spoelbeurt worst weer helemaal tot aan het einde (inclusief wegpompen van het water) uitgevoerd.
  Waarschijnlijk kortsluiting in de timer Er zit ook iets speling in de timer).
  Wat kan ik daar aan doen? Gesteld op 15-4-2019 om 14:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook ik heb nog een antieke turnamat 2000, geweldige machine. Na het repareren van een lek aan de achterkant, draait de trommel niet meer. Wat kan ik doen? Gesteld op 15-2-2018 om 13:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt water uit de overloop, van de wasmachine (AEG ÖKO_turnamat 2000) wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Gesteld op 6-1-2018 om 19:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Rugslag SL uit de vorige eeuw. De afvoerslang lekt. Hoe vervang ik die? Gesteld op 20-11-2014 om 08:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de waterdrukschakelaar van mijn 2000 weigert soms. Is er een vervanging voor ? Gesteld op 10-2-2014 om 18:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Eerst de steker uit het stopcontact, achterplaat verwijderen, dan is er een doorzichtig "communicerend vat" (U vorm) te zien met in het midden een dun slangetje naar de waterdruk schakelaar. Meestal is dit verstopt door zeep resten. Het kan geen kwaad ook te kijken naar de verbinding onder en boven met de bak waar de trommel in draait, dat is vaak ook erg vervuild. (tenslotte slangetje controleren, wil wel eens verrubberen. even zuigen en blazen, dan moet je de WD schakelaar horen bewegen.
   Succes. Geantwoord op 6-3-2014 om 00:45

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • heel hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord.Alles heb ik geprobeerd en schoongemaakt. Uiteindelijk heb ik de laatste waterschakelaar in Nederland gevonden en die gemonteerd. Met het schoonmaken van de leidingen en de pomp,loopt de machine weer als nieuw!Nogmaals bedankt voor de reaktie.Geantwoord op 6-3-2014 om 09:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het deksel van mijn Turnamat 2000 Oko is aan de scharnierrand verroest. Kan iemand mij vertellen waar dit onderdeel te verkrijgen is?
  Mevr.Opdam. Email: gerda.opdam@ziggo.nl Gesteld op 24-6-2013 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nergens meer te koop, eraf halen (6 kruiskopjes) losse roest verwijderen, schuren en goed in de ijzer grondverf zetten en aflakken met een glansverf. Meestal ben je dan wel weer een jaartje of 3 van roest af. (als hier last van heb dan ook de trommel verwijderen en onderin de kuip de "sludge" verwijderen, dit bevat ook roest van je deksel)
   Soms komen er van het Lagerhuis dat van aluminium is ook veel kruimels af, wat zich ook onderin ophoopt maar tijdens een wasbeurt overal door de machine heen vliegt, dit is een grijzige dikke drab, als je daar veel van hebt dan het Lagerhuis nakijken en desnoods vervangen, dat is nog wel te koop (€60). Succes ermee. (eigenaar sinds 1987 en steeds met een slopertje de boel aan de praat gehouden)

   Geantwoord op 6-3-2014 om 00:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wij hebben een AEG turnamat 2000 en deze machine bevalt ons prima.
  Deze wasmachine past wel in onze kleine keuken, de andere voorladers zijn te diep.
  Wij kunnen deze wasmchine in geen enkele winkel terugvinden, wij hebben hem toendertijd ook apart moeten bestellen.
  Nu is het draaimechanisme, waar de trommel in hangt en door draait, helemaal versleten en verroest en gaat de trommel pendelen.
  Is dit onderdeel los verkrijgbaar zodat wij dat kunnen vervangen?
  Wachtend op Uw antwoord,
  M.v.g. Mevr. G.J. van Dijk van der Pols
  email: tpvandijk@hetnet.nl Gesteld op 15-9-2012 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is het water verbruik van de aeg oko turnamat 2000 Gesteld op 20-2-2011 om 21:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is het water verbruik van de aeg turnamat Gesteld op 27-11-2010 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik wil een waterslot installeren en ben ook beneiewd naar het waterverbruik per onderdeel van het wasprogramma van een AEG Turnamat S. Heeft U reeds deze informatie ? Geantwoord op 5-11-2011 om 16:00

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Turnamat 2000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Turnamat 2000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info