• Wij hebben een AEG turnamat 2000 en deze machine bevalt ons prima.
  Deze wasmachine past wel in onze kleine keuken, de andere voorladers zijn te diep.
  Wij kunnen deze wasmchine in geen enkele winkel terugvinden, wij hebben hem toendertijd ook apart moeten bestellen.
  Nu is het draaimechanisme, waar de trommel in hangt en door draait, helemaal versleten en verroest en gaat de trommel pendelen.
  Is dit onderdeel los verkrijgbaar zodat wij dat kunnen vervangen?
  Wachtend op Uw antwoord,
  M.v.g. Mevr. G.J. van Dijk van der Pols
  email: tpvandijk@hetnet.nl

  Gesteld op 15-9-2012 om 12:43 in forum AEG Turnamat 2000 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info