Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
AEG Wasmachines
Foutcodes, Storingen en Problemen
Foutcodes:
foutcode C0:
Als het apparaat normaal functioneert en het wasresultaat in orde is, is er geen technisch probleem.
Neem echter contact met AEG op indien u niet tevreden bent.
foutcode 188 of 888:
Dit is normaal, bij het aanzetten kunnen alle segmenten van het display even oplichten. Dit geeft de
code 188 of 888 op het display.
foutcode C1, E10 of 1 piepje:
De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water.
Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de
kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.
Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De
afvoerslang mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer
minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn.
foutcode C2, E20 of 2 piepjes:
Er is een probleem bij het afpompen. De mogelijke oorzaken kunnen zijn:- De afvoerslang zit te diep in
de afvoer (mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer
minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn);- De afvoerpomp is geblokkeerd (deze reinigen);- De
afvoer is verstopt.Volg voor het correct reinigen van het filter onderstaande procedure, zie evt. ook
bijgevoegde animatie:- Schakel apparaat Uit;- Open het filterdeurtje en plaats een opvangbakje; - Tap
de wasmachine af via het slangetje; - Neem het filter eruit door deze (veelal met kracht) linksom te
draaien; - Maak het filter en pomphuis schoon en plaats het filter terug; - Sluit het aftapslangetje weer
af en plaats deze terug; - Sluit filterdeurtje; Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik, controleer bij
eerste gebruik op eventuele lekkage.
foutcode C3, F3, EF3 of 3 piepjes:
Er ligt water onderin de wasautomaat. Haal de stekker uit de wandcontactdoos en probeer de
wasautomaat achterover te kantelen. Er loopt dan water onder uit de wasautomaat, waarna de
wasautomaat weer werkt. De wasautomaat dient nu weer te werken. De oorzaak kan ook zijn dat de
wasautomaat het water niet goed kan afvoeren. Controleert u daarom de afvoerslang. Het kan ook
een defecte slang in de wasautomaat zijn. Dit moet door een technicus hersteld worden.
foutcode C9, E50 of 9 piepjes:
Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat
overbeladen.
Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30
min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen.
Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus
verholpen worden.
foutcode Cd, E40 of 4 piepjes:
Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld
worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode CE:
Er is een probleem met zeepbakdeksel. Dit moet door een technicus verholpen worden.
foutcode CF of E90:
Er is een elektronisch probleem. Dit moet door een technicus verholpen worden.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn AEG lavamat 76800 heeft de geest gegeven bijna op het eind van het programma. Het water afgelaten, maar ik krijg nog steeds de deur niet open. Ik krijg niets meer in het display te zien noch bij de programma instellingen... Hoe krijg ik mijn was eruit? Gesteld op 27-7-2019 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Storing E10 komt steeds terwijl watertoevoer goed is (gecontroleerd)
  Gesteld op 24-2-2019 om 10:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg de pomp deksel wel open gedraaid maar ik krijg hem er niet uit Gesteld op 24-11-2018 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tip toetsen pakken niet meer . Valt terug naar storing. 5 maal indrukken en nog niks , en een zoemend geluid erbij Gesteld op 23-11-2018 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na een wasbeurt komt de was eruit met zwarte stippen. Het lijkt alsof dit afdrukken zijn van de trommelgaatjes. Hoe kan ik dit voorkomen? Gesteld op 31-3-2018 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • NA instellen pragamma keuze staat na 2 min,trug op begin stand Gesteld op 21-3-2018 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg de melding E20. Weet iemand wat dit betekend?
  Gesteld op 25-1-2016 om 18:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik een manchet van mijn wasmachine van de AEG l 76800 Gesteld op 30-11-2014 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de wasmachine E40 aangeeft wat is dat? Bij het begin al? Als de deur dicht is Gesteld op 22-9-2014 om 20:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • foutcode Cd, E40 of 4 piepjes:
   Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld
   worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
   AEG servicemonteur: Klik op deze LINK
   Geantwoord op 23-9-2014 om 10:21

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • De ophanging van de trommel is doorgescheurd, heb deze verplaatst naar de voorste gaatjes, ik heb nu regelmatig " overdosering" en ook de trommel schudt fel.
  Ik zoek nu twee veren extra om deze in de achterste gaatjes te plaatsen en de trommel terug op zijn originelen plaats te kunnen zetten.
  Wie kan mij die bezorgen? Gesteld op 10-2-2014 om 18:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine geeft e749 aan, wat is er mis Gesteld op 5-12-2013 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ophanging is doorgescheurt
  Kan ik deze makkelijk zelf verzetten.
  Gesteld op 4-3-2013 om 18:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij is de ophanging ook doorgescheurd, heb die verhangen naar de voorste gaatjes, maar sindsdien heb ik regelmatig melding van " overdosering" en de trommel schud ook veel harder.
   Daarom zoek ik twee ( 2 ) veren om deze dubbel op te kunnen hangen, wie kan mij helpen ??? Geantwoord op 7-2-2014 om 14:41

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • mijn AEG lavamat 76800 geeft decode EFO en de indicatie Einde knippert 15x en tegelijkertijd klinkt 15 x een signaaltoon afvoerpomp blijft voordurend lopen ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  in de handleiding staat dat dit de beveiliging tegen wateroverlast (aqoa control) is hoe zet ik deze beveilig weer uit,??????zodat ik de machine weer kan gebruiken.???? Gesteld op 16-9-2012 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na afloop van de wasbeurt vertoont de was zwarte strepen Gesteld op 7-8-2011 om 09:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • te vaak vloeibaar wasmiddel gebruikt.Beter is poeder.Af en toe wel de machine schoonmaken(zonder wasgoed) met wasmachinereiniger op 60 graden. Geantwoord op 12-5-2012 om 17:57

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • er verschijnt een error code (E20)die ik wil opzoeken. Gesteld op 4-7-2011 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn ring in de deuropening is helemaal verdraaid wat moet ik doen? Gesteld op 23-6-2011 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Waarschijnlijk is de ophanging dan doorgescheurd en moet je de veer waarin de trommel(kuip) hangt verplaatsen, er zit gelukkig een reserveophanging. Geantwoord op 14-3-2012 om 08:28

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Handleiding aeg L76850 in nederlands op pdf? Gesteld op 1-2-2009 om 16:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • mijn wasmachine 76800 heeft een defect bij het aanzetten knipperde lichtjes drie a vier maal achter elkaar de machine gaat niet aan en kunnen de deur niet meer openen Geantwoord op 2-3-2014 om 17:44

   Waardeer dit antwoord (13)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Lavamat 76800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Lavamat 76800 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info