• Na schoonmaken van koffiemachine kf7900 blijft change filter in display staan. Heb gedaan wat in handleiding staat

  Gesteld op 20-10-2015 om 15:08 in forum AEG Electrolux Koffiezetapparaat Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem . Weet niet wat ik met die waterfilter moet doen om 'change filter ' van display te krijgen . Heb ook gedaan wat in handleiding staat . Heb net ook ontkalkt , waterfilterprobleem blijft . Geantwoord op 26-10-2015 om 04:59

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden
  • Ook bij ons kf7800 blijft change filter branden. Het zou fijn zijn om op dit forum een antwoord te vinden op deze klacht, Geantwoord op 29-1-2017 om 09:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Bij mij bleef de melding "change filter" staan maar heb het kunnen uitzetten door het volgende te doen: druk op "options", melding "change filter" knippert nu, druk op "set" en als het goed is dan is deze melding weg. Geantwoord op 10-5-2017 om 11:38

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info