• De wasdroger wordt niet meer warm. Alle (zichtbare) filters schoongemaakt en stof verwijderd, maar heeft niet geholpen. Wat zou het probleem kunnen zijn ?

    Gesteld op 11-5-2012 om 20:09 in forum AEG Electrolux lavatherm 55600 Misbruik melden
    • Zelfde probleem gehad en opgelost. Kijk aan de achterkant. In het centrum zit een kleine witte plastiek afdekplaat. Deze verwijderen (torx schroevendraaier)Er in zit een koolborstel. Deze was bij mij te ver afgesleten (is normaal na een aantal jaar,dit dient om af te slijten). Dit is deel van de meting die bepaald of je was droog is.Bestel op ebay. nr is 1123438101. bv bij spares4appliances. Kost ongeveer €18. Vervang de koolborstel maar schuur eerst het contactvlak,waar de borstel tegen drukt,een beetje op met fijn schuurpapier of staalwol. Klaar!!!
      Je moet wel de borstel tijd geven om op z'n contactvlak wat in te slijten. Dus eerst een paar keer draaien met tijdsinstelling (40min) Daarna kan de sensor weer meten en kan je automatisch draaien. Succes!!! Geantwoord op 3-7-2012 om 08:56

      Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info