Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Geachte heer

  vanmorgen drogen aangezet en sprong er een Stop uit de meter kast dus maar even vernieuwd maar nu doet de droger het niet meer heeft deze Droger ook Zekeringen ?? Gesteld op 6-4-2017 om 14:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de klok van mijn droger draait te snel door waardoor ik de droger 2 of 3x moet aanzetten voordat de was droog is weet iemand wat er mis is Gesteld op 27-2-2017 om 07:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe krijg ik mijn filter met 2 rode toppen onderaan mijn toestel eruit? Verhuisde droogkast mee naar spanje waar ik hem 2 jaar niet gebruikte. Kan je mij helpen A.U.B. want krijg hem er niet meer uit Gesteld op 13-7-2016 om 15:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na het indrukken van deur/correctieknop, gaat daarna de deur niet meer dicht. Gesteld op 28-4-2016 om 14:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Betreft AEG droger Lavatherm 55840, model van 2012. Sinds gisteren doet hij niets meer...als ik de knop draai naar een programma, flikkeren er normaalgezien enkele lichtjes en kan je start duwen. Nu flikkert er plots nix meer....is er een elektrisch schema beschikbaar ? Gesteld op 18-4-2016 om 17:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe schakel ik de AEG Lavatherm 5300 van 'slangstand' naar reservoirstand voor het afvoerwater? Gesteld op 11-1-2016 om 14:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vuldeur wil niet meer dicht klikken. Filter aan vuldeur is schoon en ook goed dicht. Toch wil deur niet sluiten. Weer iemand hier antwoord op? Gesteld op 3-12-2014 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probleem opgelost. In het sluitmechanisme zit een magneetje. Als je via de knop de deur opent, schuift er een palletje uit. Deze bleek niet goed terug te gaan, waardoor de deur niet meer kon worden gesloten. Palletje gesmeerd en alles werkt weer prima. Geantwoord op 5-12-2014 om 23:06

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • droogt niet meer
  Gesteld op 21-1-2013 om 11:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hoi,bovendeksel afnemen ,links vooraan zit een print,daar is heel waarschijnlijk een soldeerpuntje los gekomen,terug opsolderen en weer lekker drogen
   grtn Geantwoord op 20-2-2013 om 10:28

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Electrolux lavatherm 5300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Electrolux lavatherm 5300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info