Verklein
Vergroot
Fout Codes AEG Wasdroger
Code C6:
Het bereiken van de juiste temperatuur duurt te lang. Er is mogelijk een probleem met het verwarmingselement. Controleer of
de filters en indien van toepassing de condensor schoon zijn. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het
betreft.
Code C7:
Er is een probleem met de temperatuursensor. Dit zal door een technicus verholpen kunnen worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft. U kunt een afspraak maken met behulp van een internet service-aanvraag.
Code C8:
Er is een probleem met de temperatuursensor. Dit zal door een technicus verholpen kunnen worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft. U kunt een afspraak maken met behulp van een internet service-aanvraag.
Code CD:
Er is een probleem met het deurslot. Indien de deur goed gesloten is, zal dit door een technicus verholpen kunnen worden.
Code CE en CF:
Er is een probleem met de electronica. Dit zal door een technicus verholpen kunnen worden. U kunt een afspraak maken met
behulp van een internet service-aanvraag.
Code E20:
E20 duidt op een afpomp- of afvoer probleem. Wellicht is droger niet juist op een externe afvoer aangesloten.
Bij een condensdroger met een waterreservoir bovenin, kan een externe waterslang aangesloten worden om het water direct in
de afvoer te laten lopen. Aan de achterzijde van de wasdroger loopt een rood slangetje omhoog. Dit slangetje dient bovenaan
losgehaald en verlengd te worden om in de afvoer te hangen. Het water komt dan niet meer in het waterreservoir, maar loopt
direct weg via de afvoer. Controleer of slangetje niet geknikt- of geblokkeerd is. Probeer te voorkomen dat slangetje in een lus
ligt, kort slangetje op lengte in en laat de witte dop op de tuit onderin het toestel gewoon zitten, anders kan er lekkage ontstaan.
Code E50:
Er is een probleem met de motor. Dit zal door een technicus verholpen kunnen worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p.
aan welke Foutmelding het betreft.
Code E60:
Mogelijk is dat het programma tussentijds onderbroken is. Het systeem heeft tijd nodig om af te koelen. U kunt het apparaat 30
minuten afkoelen gebruiken.
De melding kan naar voren komen als er een 'droogbal' wordt gebruikt. Een 'droogbal' in de trommel kan een E60 melding
veroorzaken.
Slotje in display:
Het kinderslot is geactiveerd. Programma kan hierdoor niet gestart- of (onbedoeld) gewijzigd worden. De-activeren is per
apparaat verschillend, dus raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing.
Bij AEG model T56840 bijv: 5 sec. ANTI-KREUK PLUS en ZOEMER tegelijkertijd indrukken.
Overige codes
:
Het apparaat heeft een technisch probleem. Dit zal door een technicus verholpen kunnen worden. U kunt een afspraak maken
met behulp van een internet service-aanvraag.
http://www.aeg.nl/Service--support/Boek-een-monteur2/

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Toestel geeft code E50. Wat is dit. Toestel doet niks meer!! Gesteld op 11-10-2019 om 19:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • droogcyclus aanduiding fase knippert. I dit normaal? Gesteld op 10-2-2019 om 19:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil graag het achterste filter reinigen,kan hem niet demoteren Gesteld op 29-12-2018 om 15:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste,
  ik heb een droogkast AEG type T75470AH
  Ik ben ze zeer content van maar nu merk ik dat er water komt te staan in het vakje van de kleine filter (zie handleiding pag.24)
  wat kan ik eraan doen ?
  alvast bedankt voor de hulp.
  met vriendelijke groeten.
  Carine Gesteld op 22-5-2018 om 14:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Ik kan alle filters schoonmaken, behalve die helemaal achter/onderin, dus ACHTER het onderste losse
  Ik zou dit graag eens uithalen om terug proper te maken.
  Er blijft veel water staan vooraan in de machine.

  Mvrgr,
  Kathy Ruysschaert Gesteld op 18-1-2018 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het lampje van de warmtewisselaar blijf knipperen!!Hoord dit?Bij een programma van 2.17(extra droog)slaat deze bij 2.12 af en gaat op 0 Gesteld op 7-1-2018 om 17:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan alle filters schoonmaken, behalve die helemaal achter/onderin, dus ACHTER het onderste losse filter. Wie weet het antwoord? Gesteld op 27-5-2016 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • water van het wasgoed komt niet in het reservoir maar komt onder in de machine terecht. Gesteld op 24-12-2015 om 11:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er blijft water staan onderin mijn droger. Hoe komt dit en hoe los ik het op?
  Het betreft overigens de T75470AH Gesteld op 19-9-2015 om 20:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hadden dit probleem ook. Ondanks het iedere keer reinigen van de filters voor de warmtewisselaar bleek de warmtewisselaar geheel dicht te zitten met vuil. Ik heb toen een luchtcompressor gepakt en met lucht de warmtewisselaar zo goed en zo kwaad als het kon gereinigd. Daarna deed de droger het weer goed. Geantwoord op 12-11-2015 om 19:37

   Waardeer dit antwoord (14)Misbruik melden
 • Ik krijg code E50 op het bord van mijn droogkast. Mijn was was thans droog en hij was op het einde van het droog cyclus. Wat kan dat zijn en wijst dit op een gebrek van de droogkast. Gesteld op 10-3-2012 om 17:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Electrolux LAVATHERM 75470AH bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Electrolux LAVATHERM 75470AH in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info