• Onze vaatwasser piept alleen maar en pompt wat is er aan de hand en wat kan je er aan doen ??? wij zijn radeloos

    Gesteld op 29-11-2014 om 16:22 in forum AEG Electrolux Favorit 44080 VI Misbruik melden
    • ik heb van iemand een vaatwasser gekregen : die had het zelfde probleem. ik heb alles nagekeken volledig open gelegd, de pompen getest ok.de vetfilter gespoeld ok.de electromagnetische klep op die zich op de waterkraanaansluiting bevind appart getest ok.alwat electro technisch is werkt. maar volgens mijn bescheiding mening zit de fout in de printkaart van het bedieningspaneel: ik ga nog even verder zoeken en vind ik een oplossing zal ik dat zeker melden. we houden de moed erin :) Geantwoord op 13-3-2015 om 16:48

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info