• apparaat krijgt geen water wat doen?

  Gesteld op 15-8-2014 om 21:50 in forum AEG Electrolux Favorit 44080 VI Misbruik melden
  • Het probleem zit waarschijnlijk in een afsluitring,onder in de machine, die lek is, waardoor er water onder in de machine blijft staan.
   Vanwege een sensor die dit registreert is watertoevoer niet mogelijk.
   Wij hebben dit probleem inmiddels voor de vierde keer (machine van 8 jaar oud)
   3x al laten repareren. Ring kost weinig maar reparatie is duur vanwege ingewikkelde constructie.
   Je kan wel na verwijdering van deur en paneeltje onderin de machine het opvangreservoir zelf droogmaken met een spons.
   Daarna werkt de machine weer, maar voor hoelang?? Geantwoord op 26-8-2014 om 09:29

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • kan inderdaad de sensor zijn, maar ook de electomagnetische klep op de toevoerwaterkraan kan stuk zijn of wordt niet aangestuurd :fout in de print van het bedieningspaneel. Geantwoord op 13-3-2015 om 17:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info