• Onze inductiekookplaat AEG werkt niet goed, bij gebruik van vier pannen , gaan er automatisch twee zones knipperen , dus wij kunnen nooit op vier zones tegelijk koken Gebruiken goede pannen voor inductie
    Hoe is dit op te lossen?

    Gesteld op 15-5-2012 om 19:44 in forum AEG 618K Misbruik melden
    • Wij hebben hetzelfde met onze plaat. Echt hopeloos. Is ook al twee keer een monteur bij geweest van AEG maar nog steeds is het zo. Ik heb het nu maar geaccepteerd, al een paar jaar zo. Ga nu maar eens kijken naar een andere plaat, maar geen AEG meer! Geantwoord op 9-10-2014 om 18:13

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info