Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
x1x
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • heb een mannetje in de hand en wil reizen met transportfiche mannetje. Hij geeft aan dat die zet niet mogelijk is....Ik snap het niet meer Gesteld op 8-7-2021 om 22:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Ik heb een vraag over elfenland.
  Er is onduidelijkheid over het inzetten van extra reiskaarten bij een hindernis fiche. Bij een hindernis fiche behoor je 1extra reiskaart in te zetten. Deze extra reiskaart moet overeen komen met het reisfiche. Maar wat te doen als je niet dezelfde reiskaart als 1 extra kan inzetten? Mag je dan 1 willekeurige reiskaart inzetten, of geldt dan de karavaan regel en moet je 4 reiskaarten inzetten?
  Bijvoorbeeld:
  Er ligt een zwijnfiche in het bos, dit kost mij 1 zwijn reiskaart. Er ligt een hinderfiche bij dus kost het mij twee zwijn reiskaarten. Ik heb maar 1 zwijnkaart...wat nu?

  Groetjes Esther Gesteld op 3-2-2016 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voor een missende kaart betaal je 3 kaarten en bij een hinderniskaart +1 dus in dit geval 4 bovenop de zwijnkaart. In totaal dus 5 kaarten voor deze beurt. Geantwoord op 12-11-2016 om 16:58

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Omdat je niet voldoende zwijnkaarten hebt gebruik je een karavaan (3 kaarten). Vanwege de hindernis komt daar 1 kaart bij. Je gebruikt dus in totaal 4 kaarten.Geantwoord op 3-11-2018 om 19:18

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw 999 games Elfenland bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van 999 games Elfenland in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info