Pagina
22
    


mio 300 Fietscomputer | 8,66 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Advertentie


mio 300 pagina 22 bestand

22

Over de hartslagmonitor en toebehoren:

•  Reinigen met een mild zeepwater, met handdoek afdrogen. 
•  Geen alcohol of schurende middelen gebruiken bij het reinigen van de 

toebehoren.

•  Spoel de riem af onder stromend water.
•  Stel de toebehoren niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct 

zonlicht.

•  Bewaar de toebehoren op een koele en droge plek.
•  De geschatte gemiddelde levensduur van de batterijen voor de toebehoren 

is 2 jaar. Als de toebehoren niet meer werken, moet u de batterij vervangen.

•  Verwijder de batterij uit de toebehoren voordat u ze voor een langere 

periode opslaat.

Problemen oplossen

Problems

Solutions

Uw Mio wordt niet 

ingeschakeld wanneer u 

het apparaat gebruikt op 

batterijvermogen.

Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw 

Mio te gebruiken. De batterij opladen.

Scherm reageert traag.

Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om 

uw Mio te gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen, 

dient u een reset van uw Mio uit te voeren.

Het scherm blokkeert.

Voer een reset uit van uw Mio.

Het scherm is moeilijk te 

lezen.

Zorg ervoor dat de verlichting van de display helder genoeg 
is ingesteld.

Kan geen verbinding maken 

met een computer.

Zorg ervoor dat uw Mio en uw computer allebei zijn 

ingeschakeld voordat u een verbinding maakt.
Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de 

computer en op uw Mio is aangesloten. Sluit de USB-kabel 

rechtstreeks aan op uw computer en niet op een USB-hub.
Voer een reset uit van uw Mio voordat u de USB-kabel 

aansluit. Koppel uw Mio altijd los voordat u de computer 

opnieuw opstart.

Opmerking: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend 

onderhoudscentrum om hulp.

Wat is GPS?

GPS (Global Positioning System = globaal positioneringssysteem) is overal 
gratis beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5m (15ft). De GPS-navigatie wordt 
mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten dat in een baan rond 
de aarde draait op ongeveer 20.200 km (12.552 mijl). Elke satelliet zendt 
een bereik uit van signalen die door GPS-ontvangers, zoals uw Mio, worden 
gebruikt om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen 
van 12 satellieten per keer kan detecteren, zijn slechts vier signalen vereist 
om een positie of “GPS fix” (breedtegraad en lengtegraad) te leveren voor 
navigatiesystemen in voertuigen.
Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om de optimale 
sterkte van het GPS-signaal te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de Mio 
buitenshuis of in een voertuig buitenshuis staat en een onbelemmerd zicht van 
de hemel heeft. De GPS-ontvangst wordt doorgaans niet beïnvloed door het 
weer, maar zeer zware regen of sneeuw kan echter toch een negatief effect 
hebben op uw ontvangst.

VOORZICHTIG:
•   Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen en 

gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade 

veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.

•   Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter 

zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden tonen 

de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het volgende 

kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden op het verlaten 

van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de verkeersborden volgen.

•   Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger 

rijden. Mio keert geen snelheidsovertredingen of andere overtredingen van uw lokale 

verkeerswetten goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de aangegeven 

snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert 

GEEN enkele aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u 

hebt opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij 

uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de gegevens in deze database. 

In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor snelheidsovertreding of 

inbreuken op de verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio 

niet aansprakelijk voor schade van elk type. In sommige landen kunnen de gegevens 

met betrekking tot de snelheidsbeperkingen, in conflict zijn met de lokale wetgeving 

en/of voorschriften. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik 

van de gegevens in overeenstemming is met de lokale wetten en/of voorschriften. Het 

gebruik is op eigen risico.


mio 300 handleiding


Fietscomputer

Aantal vragen:76
Aantal antwoorden:37

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met mio

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;
- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;
- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! VUw vraag wordt ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u uw emailadres invult krijgt u automatisch een email bij een nieuw antwoord of nieuwe vraag.

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd op de website

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw mio 300 Fietscomputer bij:

  • nieuwe vragen en antwoorden
  • nieuwe handleidingen

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van mio 300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.