Pagina
2
    


Whirlpool Denver 1600 Wasmachine | 0,61 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Advertentie


 pagina 20 bestand 52768

NL 2

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK 
NEEMT

1.Verwijderen van de verpakking en 

inspectie

• Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet 

beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van 
twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de 
klantenservice of uw plaatselijke leverancier.

• Controleer of de accessoires en de bijgeleverde 

onderdelen allemaal aanwezig zijn.

• Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, 

polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het 
kan een bron van gevaar vormen.

• Indien het apparaat voor aflevering is 

blootgesteld aan lage temperaturen, laat het 
apparaat dan eerst even op kamertemperatuur 
komen voordat u het in gebruik neemt.

2.Verwijderen van de transportschroeven

• De wasmachine is uitgerust met 

transportschroeven om mogelijke interne schade 
tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de 
wasmachine in gebruik neemt, moeten de 
transportschroeven verwijderd worden.

• Dek de openingen af met de 4 bijgesloten plastic 

doppen.

3.Installeren van de wasmachine

• Verwijder de beschermende folie van het 

regelpaneel (indien aanwezig op uw model).

• Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad 

op te tillen.

• Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke 

ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.

• Controleer of alle pootjes stevig op de vloer 

rusten en controleer of de wasmachine exact 
horizontaal staat (gebruik hiervoor een 
waterpas).

• Bij houten of zogenaamde "zwevende" vloeren 

(bijvoorbeeld bepaalde parket- of 
laminaatvloeren) moet het apparaat op een stevig 
aan de vloer bevestigde hardboard plaat van 60 x 
60 cm en met een minimale dikte van 3 cm 
worden geplaatst.

4.Watertoevoer

• Sluit de watertoevoerslang aan volgens de 

voorschriften van het Waterleidingbedrijf.

• Watertoevoer: Uitsluitend 

koud 

water 

(indien er geen andere 
informatie in uw
programmatabel staat)

• Waterkraan:

3/4” 
schroefdraadaansluiting
voor slang

• Waterdruk

(stroomdruk):

100-1000 kPa (1-10 bar).

• Gebruik alleen nieuwe slangen om de 

wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. 
Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt 
en moeten worden weggegooid.

5.Afpompen

• Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem 

met het elleboogstuk aan de rand van een 
wasbak of badkuip.

• Als de wasmachine op een ingebouwd 

afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan 
te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met 
een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- 
en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6.Elektrische aansluiting

• Elektrische aansluitingen moeten tot stand 

worden gebracht door een bevoegd technicus en 
in overeenstemming met de instructies van de 
fabrikant en actuele 
standaardveiligheidsvoorschriften.

• Gegevens met betrekking tot spanning, 

stroomverbruik en beveiligingsvereisten vindt u 
op de binnenkant van de deur.

• Het apparaat moet op het elektriciteitsnet te 

worden aangesloten door middel van een 
stopcontact dat overeenkomstig de geldende 
voorschriften geaard is. De wasmachine moet 
volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan 
voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren 
die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het 
niet in acht nemen van deze voorschriften.

• Gebruik geen verlengkabels of meervoudige 

stopcontacten.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact of 

koppel het apparaat van het elektriciteitsnet 
voordat u onderhouds- of 
reinigingswerkzaamheden uitvoert.

• Na de installatie moeten de stekker of de 

afkoppeling van het elektriciteitsnet via een 
tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.

• Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens 

transport is beschadigd. Stel in dat geval de 
klantenservice op de hoogte.

• Het netsnoer mag alleen door de een 

medewerker van de klantenservice worden 
vervangen.

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor 

huishoudelijke doelen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 

mm

Hoogte: 850 

mm

Diepte: 600 

mm


Whirlpool Denver 1600 handleiding


Wasmachine

Aantal vragen:157
Aantal antwoorden:86

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Whirlpool

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;
- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;
- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! VUw vraag wordt ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u uw emailadres invult krijgt u automatisch een email bij een nieuw antwoord of nieuwe vraag.

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd op de website

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Whirlpool Denver 1600 Wasmachine bij:

  • nieuwe vragen en antwoorden
  • nieuwe handleidingen

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Whirlpool Denver 1600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.