Pagina
1
    


Romer king Autostoeltje | 0,81 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Advertentie


Romer king pagina 1 bestand

-1-

GB

NL

F

Mode d’emploi

Nous sommes heureux que notre 
RÖMER KING plus puisse 
accompagner votre enfant en toute 
sécurité pendant un nouveau chapitre 
de sa vie.

Pour protéger efficacement votre 
enfant, le RÖMER KING plus doit 
impérativement être utilisé et 
installé de la manière décrite dans 
le présent mode d’emploi.

Pour toute question complémentaire, 
ne pas hésiter à nous contacter.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Table des matières

1. Habilitation .....................................2

2. Utilisation dans le véhicule  ..........3

3. Montage dans le véhicule .............4

3.1 Montage du siège auto  ...........5
3.2 Démontage du siège auto  .......7
3.3 Comment savoir si le siège 

auto est bien monté  ................8

4. Protection de votre enfant  ...........9

4.1 Réglage de l'appui-tête  .........10
4.2 Desserrage des sangles  ....... 11
4.3 Mise en place de la 

ceinture de votre enfant  ........ 11

4.4 Serrage des sangles  .............12
4.5 Voici comment votre enfant 

est bien protégé  ....................12

5. Position de couchage du siège 

auto ..............................................13

User instructions

We are pleased that our RÖMER 
KING plus may accompany your child 
safely through a new stage of his or 
her life.

In order to protect your child 
correctly, the RÖMER KING plus 
must always be used and installed 
as described in these instructions.

If you have any further questions 
regarding its use, please feel free to 
contact us.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Contents

1. Suitability .......................................2

2. Use in the vehicle ..........................3

3. Installation in the vehicle  .............4

3.1 Installing the child safety seat  .5
3.2 Removing the child safety seat 7
3.3 Checklist to ensure that your 

child safety seat is installed 
correctly................................... 8

4. Securing your child .......................9

4.1 Adjusting the headrest  ..........10
4.2 Loosening the harness .......... 11
4.3 Securing your child ................ 11
4.4 Tightening the harness ..........12
4.5 Checklist to ensure that your 

child is buckled up correctly  ..12

5. Reclining position of the child 

safety seat ....................................13

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aankoop van de 
RÖMER KING plus: de juiste keuze 
om uw kind veilig door een nieuwe 
levensfase te begeleiden.

De RÖMER KING plus moet voor 
een juiste bescherming van uw kind 
altijd worden gebruikt en 
gemonteerd als in deze 
gebruiksaanwijzing beschreven.

Als u nog vragen hebt over het 
gebruik, neem dan contact met ons 
op.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Inhoud

1. Conformiteit ...................................2

2. Gebruik in de auto .........................3

3. Inbouw in de auto ..........................4

3.1 Inbouw van het autokinderzitje 5
3.2 Uitbouw van het 

autokinderzitje .........................7

3.3 Zo is het autokinderzitje 

juist ingebouwd  .......................8

4. Uw kind vastzetten ........................9

4.1 De hoofdsteun afstellen  ........10
4.2 De gordels losser maken  ...... 11
4.3 De gordel bij uw kind omdoen 11
4.4 De gordel strakker maken  .....12
4.5 Zo is uw kind goed beveiligd  .12

5. Ruststand van het 

autokinderzitje .............................13

RÖMER KING plus

RÖMER KING plus -F-NL-GB- 09.2007.fm  Seite 1  Donnerstag, 16. August 2007  1:54 13


Romer king handleiding


Autostoeltje

Aantal vragen:38
Aantal antwoorden:23

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Romer

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;
- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;
- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! VUw vraag wordt ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u uw emailadres invult krijgt u automatisch een email bij een nieuw antwoord of nieuwe vraag.

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd op de website

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Romer king Autostoeltje bij:

  • nieuwe vragen en antwoorden
  • nieuwe handleidingen

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Romer king in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.