Pagina
1
    


Marantz SR5002 Receiver | 6,93 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


background image

1

NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE

EENVOUDIG INSTELLEN ...................32
BASISBEDIENING(WEERGEVEN) .....33

EEN INGANGSBRON KIEZEN ........................................33
DE SURROUNDFUNCTIE KIEZEN .................................33
NACHTFUNCTIE ..............................................................33
HET HOOFDVOLUMENIVEAU INSTELLEN ..................33
DE KLANKREGELING (HOGE- EN LAGETONEN) 
INSTELLEN ......................................................................33
HET GELUID TIJDELIJK UITSCHAKELEN .....................33
DE SLAAPTIMER GEBRUIKEN ......................................33
VIDEOCONVERSIE .........................................................34

SURROUNDFUNCTIE .........................35
OVERIGE FUNCTIES ...........................38

DISPLAYFUNCTIE ...........................................................38
EEN ANALOGE BRON OPNEMEN .................................38
ANALOGE AUDIO-INVOER OF DIGITALE
AUDIO-INVOER KIEZEN .................................................38
LUISTEREN MET EEN HOOFDTELEFOON ..................39
DOLBY HEADPHONE-FUNCTIE ....................................39
DEMPING VAN HET ANALOGE INGANGSSIGNAAL ....39
SPEAKER A/B ..................................................................39
7.1-KANALEN INVOER ....................................................39
AUX2-INGANGSAANSLUITINGEN .................................40
HT-EQ (THUISBIOSCOOP-TOONGENERATOR) ..........40
AUTOMATISCH TV IN-/UITSCHAKELFUNCTIE ............40
VIDEO AAN/UIT ................................................................40
LIP.SYNC (Alleen SR5002) ..............................................40

BASISBEDIENING (TUNER) ...............41

LUISTEREN NAAR DE TUNER .......................................41
VOORKEURZENDERGEHEUGEN .................................41
RDS GEBRUIKEN ............................................................43

MULTIROOM-SYSTEEM (Alleen 

SR5002) ...........................................44

MULTIROOM-WEERGAVE MET BEHULP VAN DE 
MULTIROOM-UITGANGSAANSLUITINGEN ..................44
MULTIROOM-WEERGAVE MET BEHULP VAN DE 
MULTIROOM-LUIDSPREKERUITGANGSAANSLUITING
EN .....................................................................................44

SURROUNDLUIDSPREKERSYSTEEM B 

(Alleen SR4002) ..............................45

WEERGAVE IN EEN ANDER VERTREK MET BEHULP
VAN DE S(SURROUND) SPEAKER B AANSLUITINGEN ...45

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN .........46

HDMI .................................................................................47

TECHNISCHE GEGEVENS .................48

INLEIDING ..............................................1

CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES ..............................1
RECYCLING VAN APPARATUUR EN 
VERPAKKINGSMATERIAAL ..............................................1

INHOUDSOPGAVE ................................1
EIGENSCHAPPEN .................................2

BESCHRIJVING .................................................................2

VÓÓR HET GEBRUIK ...........................4

AFSTANDSBEDIENING .....................................................4

NAAMEN EN FUNCTIES .......................5

VOORPANEEL (SR4002) ...................................................5
VOORPANEEL (SR5002) ...................................................5
FL DISPLAY EN AANDUIDINGEN .....................................7
ACHTERPANEEL (SR4002) ..............................................8
ACHTERPANEEL (SR5002) ..............................................8
AFSTANDSBEDIENING ...................................................10

BEDIENING MET DE 

AFSTANDSBEDIENING .................12

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING VAN DIT APPARAAT ................12
ANDERE MARANTZ COMPONENTEN BEDIENEN ......13
BASISBEDIENING ...........................................................16

AANSLUITINGEN ................................18

OPSTELLEN VAN DE LUIDSPREKERS .........................18
AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS .............................18
AANSLUITEN VAN AUDIOCOMPONENTEN .................19
AANSLUITEN VAN VIDEOCOMPONENTEN .................20
HDMI-APPARATUUR AANSLUITEN ...............................21
GEAVANCEERDE AANSLUITINGEN ..............................22
AANSLUITEN OP DE
AFSTANDSBEDIENINGSAANSLUITINGEN ..................22
AANSLUITEN VAN DE ANTENNEAANSLUITINGEN .....23
AANSLUITEN VAN HET MULTIROOM-SYSTEEM
(Alleen SR5002) ...............................................................24
ANDERE APPARATUUR AANSLUITEN ..........................25

INSTELLINGEN ....................................26

ON-SCREEN-MENUSYSTEEM ......................................26
1  INSTELLEN INGANGSAANSLUITINGEN 
(TOEWIJSBARE DIGITALE INGANG EN 
COMPONENTENVIDEO-INGANG) .................................27
2  SPEAKER SETUP (LUIDSPREKER-INSTELLINGEN) ...27
3  PREFERENCE (VOORKEUREN) ...............................30
4  SURROUND .................................................................30
5  PL II (PRO LOGIC II) MUSIC PARAMETER 
(PARAMETERS VOOR PRO LOGIC II MUSIC) .............31
6  CS II (CIRCLE SURROUND II) PARAMETER  ...........31
7  7.1-KAN INPUT LEVEL (7.1-KANALEN 
INGANGSNIVEAU) ..........................................................31
8  MULTI ROOM (Alleen SR5002) ...................................31

INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Marantz SR4002/SR5002 Surround receiver.
Dit opmerkelijke apparaat is ontworpen om u vele jaren te laten genieten van uw eigen huisbioscoop. 
Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen alvorens u de vereiste verbindingen 
maakt en de SR4002/SR5002 in gebruik neemt. 
Aangezien er verschillende mogelijkheden voor aansluiting en confi guratie bestaan, is het verstandig om de 
opzet van uw eigen huisbioscoop te bespreken met uw Marantz-handelaar die in audio- en videoapparatuur 
gespecialiseerd is.

Afstandsbediening

SYS

TEM

  RE

MOT

E C

ONT

ROL

LE

R

RC5500

SR

EXIT

SETUP/

MEN

U

OSD

EN

TER

7.1

CH I

N

A/D

HT-

EQ

P.SC

AN

STERE

O

NIGHT

M-C

H ST

CS II

EX/E

S

VIRTU

AL

T.M

ODE

INPU

T

LIP S

YNC/

dts

AIT

P

MUL

TI/

CAT

M-SPK

R

SPK

R A/B

MUT

E

TRE

BLE

BASS

CH-

SEL

V-O

FF

ATT.

AUD

IO

SUBTIT

LE

DISC+

AN

GLE

3

BAN

D

2

1

6

4

5

4

9

4

8

7

+10

MEM

O

0

CL

DSS

VC

R

DVD

TV

F.DIRE

CT

PTY

T.DIS

P

BASS

TU

NING

PRESE

T

T.TO

NE

CH

/CAT

VOL

LUM

E

OFF

ON

SOU

RCE

SURR

OU

ND

P.DIRE

CT

DISP

LAY

SLEE

P

SE

T

LEARN

SEND

TAPE

AUX 1

AUX 2

AMP

TUNER

CD

CDR

MD

l/

l/

AAA-formaat batterijen × 2

Mikrofon MC-10

Afdekking van AUX-aansluiting op voorpaneel

PU

SH

PU

SH

Gebruiksaanwijzing

AM-raamantenne 

FM-antenne 

Netsnoer

RECYCLING VAN APPARATUUR EN

VERPAKKINGSMATERIAAL

De verpakking van dit product is geschikt voor 
recycling. Dit product en de accessoires, als 
geheel verpakt, zijn het relevante product volgens 
de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen. 
Gooi materialen bij het afval volgens de 
gemeentelijke voorschriften voor recycling.
Gooi dit apparaat bij het afval volgens de 
gemeentelijke wetten of voorschriften.
Batterijen mogen nooit bij het normale afval en 
mogen nooit worden verbrand, maar moeten 
worden weggegooid volgens de gemeentelijke 
voorschriften voor chemisch afval.

CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES

Controleer vóór het gebruik of alle onderstaande accessoires in de verpakkingsdoos zijn meegeleverd.

Marantz SR5002 handleiding


Receiver

Aantal vragen:1

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Marantz

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Marantz SR5002 Receiver bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Marantz SR5002 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.