Pagina
10
    


Graupner MX-20HOTT Radio controll | 1,39 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


background image

MX-20 HoTT radiobesturingstechnologie van de nieuwste generatie 
 

HoTT (Hopping Telemetry Transmission) is de synthese van knowhow, engineering en wereldwijde tests door 
professionele piloten op het 2,4-GHz-gebied en bidirectionale communicatie tussen zender en ontvanger via een 
in de ontvanger geïntegreerd terugkoppelingskanaal . 
Gebaseerd op de al in 1997 geïntroduceerde Graupner/JR-computer-radiobesturingsset  MC-24werd de 
radiobesturingsset  MX-20 HoTT speciaal voor de gevorderde RC-piloot ontwikkeld. Alle gangbare modeltypen 
kunnen probleemloos met de MX-20 HoTT worden gebruikt, of dit nu vliegtuig-, helikopter-, scheeps- of 
automodellen zijn. Met  name bij vliegtuig- en helikoptermodellen zijn er vaak gecompliceerde mixerfuncties voor 
de roerkleppen resp. de tuimelschijffuncties nodig. Dankzij de computertechnologie kunnen de verschillende 
mogelijkheden met een “druk op den knop” geactiveerd worden. Kies alleen in het programma van de MX-20 
HoTT het desbetreffende modeltype uit, en de software stelt alle benodigde mixer- en koppelfuncties automatisch 
ter beschikking. In de zender zijn daarom geen aparte modulen voor de realisatie van complexe mixerfuncties 
meer nodig, en in het model vervallen alle mechanische mixerconstructies. De MX-20 HoTT biedt een maximum 
aan veiligheid en betrouwbaarheid. 
De software is duidelijk gestructureerd. Qua functie samenhangende opties zijn inhoudelijk overzichtelijk en 
eenvoudig georganiseerd. 
24 modelgeheugenplaatsen biedt de MX-20 HoTT. In iedere modelgeheugenplaats kunnen ook nog vliegfasen-
specifieke instellingen worden vastgelegd, die het u mogelijk maken om bijvoorbeeld verschillende parameters 
voor verschillende vliegtaken via een “druk op de knop” op te roepen. 
Het grote grafische display maakt een overzichtelijke en eenvoudige bediening mogelijk. De grafische weergave 
van de mixers enz. is buitengewoon duidelijk. 
De beginner raakt door de duidelijke en overzichtelijke programmastructuur snel vertrouwd met de verschillende 
functies. Met de links en rechts van het contrastrijke display geplaatste touch-toetsen voert de gebruiker zijn 
instellingen in en leert zo heel snel om alle opties die voor zijn radiobestuurde model nodig zijn te benutten. 
Het Graupner HoTT protocol maakt het theoretisch mogelijk om met meer dan 200 modellen tegelijkertijd te 
gebruiken. Vanwege het  toegestane radiotechnische gebruik van de 2,4-GHz-ISM-band zal dit aantal in de 
praktijk echter aanzienlijk geringer zijn. In de regel zal het aantal modellen dat tegelijkertijd gebruikt kan worden 
toch groter zijn dan bij de conventionele 35-/40-MHz-frequenties. De limiterende factor vormt echter –zoals dat 
altijd al het geval was- de afmetingen van de ter beschikking staande (lucht-)ruimte.  Het feit dat er geen 
afspraken over de frequenties meer nodig zijn is echter bij een onoverzichtelijk terrein,  zoals dat bv. bij 
hellingvliegen nogal eens voorkomt, een enorme veiligheidswinst. 
Het geïntegreerde telemetrie-menu maakt het mogelijk om eenvoudig gegevens te verzamelen en de HoTT-
ontvanger te programmeren.  Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ontvangeruitgangen worden gemappt, 
stuurfuncties over meerdere servo’s worden verdeeld en ook uitslagen en draairichtingen van de servo’s op 
elkaar worden afgestemd. 
In dit handboek wordt ieder menu uitvoerig beschreven. Tips, veel aanwijzingen en programmeervoorbeelden 
vullen de beschrijvingen aan, net als de uitleg van modelbouwspecifiek jargon zoals stuurelement of Dual Rate, 
Butterfly enz. In het aanhangsel vindt  u verdere informatie over het  HoTT-systeem. Het handboek wordt 
afgesloten met de conformiteitverklaring en het garantiebewijs van de zender. 
Let op de veiligheidsaanwijzingen en technische voorschriften. Lees de handleiding aandachtig door en test alle 
functies vóór gebruik door de servo’s aan de ontvanger aan te sluiten, die u bij de set Best.-nr. 33124 aantreft. Let 
daarbij wel op de aanwijzingen op bladzijde 20. Zo leert u in een korte tijd de belangrijkste bedieningsstappen en 
functies van de MX-20 HoTT kennen. 
Ga op een verantwoorde wijze met uw radiobestuurde model om, zodat u uzelf en anderen niet in gevaar brengt.  
Het Graupner-team wenst u veel plezier en succes toe met uw MX-20 HoTT-radiobesturing van de nieuwste 
generatie. 
 
Kirchheim-Teck, september 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graupner MX-20HOTT handleiding


Radio controll

Aantal vragen:4

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Graupner

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Graupner MX-20HOTT Radio controll bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Graupner MX-20HOTT in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.