Pagina
119
    


Ford Ka Personenwagen | 6,03 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Advertenties / Gesponsorde koppelingen


 pagina 26 bestand 379804

102

VEILIGHEID

NOODGE- V

ALLEN

ONDERHOUD 

EN ZORG 

TECHNISCHE GEGEVENS

ALF

ABETISCH

REGISTER

WEGWIJS IN  UW AUTO

ST

AR

TEN 

EN RIJDEN

LAMPJES EN BERICHTEN

BUITENVERLICHTING 
EN DIMLICHTEN
(groen)

FOLLOW ME HOME
(groen)

Buitenverlichting en dimlicht

Het lampje gaat branden als de
buitenverlichting of het dimlicht wordt
ingeschakeld.

Follow me home

Het lampje gaat branden als de functie
“Follow me home” wordt ingeschakeld
(zie “Follow me home” in het hoofdstuk
“Wegwijs in uw auto”).

Op het display verschijnt het betreffende
bericht.

3

STORING ESP

(geel)

STORING HILL
HOLDER (geel)

Storing ESP-systeem

Als u de contactsleutel in stand MAR
draait, gaat het lampje op het
instrumentenpaneel branden. Direct na
het starten van de motor moet het
lampje doven.

Als het lampje niet dooft of tijdens het
rijden blijft branden en het lampje op de
knop ASR OFF gaat branden, wendt u
dan tot het Ford Servicenetwerk.

Op het display verschijnt het betreffende
bericht.

I

Inertieschakelaar
brandstofnoodschakeling/brandstof
noodschakelaar niet beschikbaar

Het lampje gaat branden als de
brandstofnoodschakelaar inschakelt of
als de brandstofnoodschakelaar niet
beschikbaar is.

Op het display verschijnt het betreffende
bericht.

Storing parkeersensoren

Het lampje gaat branden en er
verschijnt een bericht op het display als
er een storing is in de parkeersensoren.
Wendt u in dat geval tot het Ford
Servicenetwerk. 

Opmerking Als het lampje knippert
tijdens het rijden, dan geeft dit aan dat
het ESP in werking is getreden.

Storing Hill Holder

Als u de contactsleutel in stand MAR
draait, gaat het lampje op het
instrumentenpaneel branden. Direct na
het starten van de motor moet het
lampje doven.

Als het lampje gaat branden, is er een
storing in het Hill Holder-systeem.
Wendt u in dat geval zo snel mogelijk
tot het Ford Servicenetwerk.

Op het display verschijnt de
bijbehorende melding, indien aanwezig.

STORING

BUITENVERLICHTING
(geel)

Het lampje gaat branden als er

een storing is geconstateerd in de
buitenverlichting.

W

UITSCHAKELING 
SYSTEEM 
AUTO-START-STOP
(geel)

Het lampje dooft als de werking van het
systeem Auto-Start-Stop uitgeschakeld
wordt door op de knop op de console
te drukken. Op enkele uitvoeringen
verschijnt het bijbehorende bericht op
het display.

095-104 Ford KA NL:095-104 Ford KA NL  20-10-2010  14:28  Pagina 102


Ford Ka handleiding


Personenwagen

Aantal vragen:243
Aantal antwoorden:168

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Ford

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;
- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;
- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! VUw vraag wordt ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u uw emailadres invult krijgt u automatisch een email bij een nieuw antwoord of nieuwe vraag.

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd op de website

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Ford Ka Personenwagen bij:

  • nieuwe vragen en antwoorden
  • nieuwe handleidingen

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Ford Ka in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.