Pagina
2
    


Elro TM106 Schakelklok | 0,28 mb | Deutsch, English, Espanôl, Français, Nederlands, Polski, Türkiye

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


 pagina 26 bestand 423253

HR

CZ

GR

TR

E

RO

Safety and maintenance instructions 

- Make sure that all electric connections and connection cables 
  meet the pertaining regulations and are in conformity with the 
  operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or 
  electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about 
  the mode of operation, the safety or connecting the 
  appliances. 
- Keep all parts away from young children’s reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this 
  can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic 
  boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a 
  case, remove them from the net and take the devices to a 
  workshop. 
- Repairs or opening of this item may only be performed by an 
  authorised workshop. 
- Wireless systems are subject to interference from cordless 
  phones, microwaves, and other wireless devices operating in 
  the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away 
  from the devices during installation and operation. 

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The 
guarantee becomes void when you open the appliance.
Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a 
brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage 
sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, 
alcohol or similar. These attack the surfaces of the 
devices. Besides, the vapors are hazardous to your 
health and explosive. Do not use any sharp edged 
tools, screw drivers, metal brushes or similar for 
cleaning.

1

3

4

5

2

TM106 ANALOG ZAMANLAMA PİRİZİ
TM106 cihazı sadece iç mekanlarda güç 
kaynağının belli zamanlarda dönüşümlü olarak 
devreye girdiği veya kapatıldığı her yerde 
kullanılabilir, (mesela: masa lambası veya kahve 
makinesi)
AYARLAMA
Süre diskin ok doğru zamanı gösterinceye kadar 
saat yönünde yavaşça döndürülmesiyle ayarlanır 
(Resim. 1).
Dikkat!! Süreler 24 saat esasına göre gösterilir, 
bu durumda gece 24 olan saat 12 demektir.
Piriz duvara takıldığı anda (ana ceryan), disk 
dönmeye başlar (her 24 saatte 1 tur).
PROĞRAMLAMA
Her saat için, dört pim diskin kenarında 
işaretlenir (Resim 2a). Bunlara küçük sivri 
nesnelerle basabilirsiniz (mesela: bir ataç) 
(Resim. 2b). Bir dip switch saatin basıldığında 
olarak. Normal ayar KAPALI ayarıdır. Böylece 
her tırnak 15 dakikalık sürede bir cihazı açar 
veya kapatır (bak resim. 3).
AYAR DEĞİŞTİRME
Yaptığınız proğramı yan tarafta bulunan anahtar 
yardımıyla (geçici olarak) değiştirebilirsiniz 
(Resim. 4a). Küçük saat göründüğünde, proğram 
devrede demektir (Resim. 4a). “I” simgesi 
göründüğünde de, devamlı güç var demektir 
(Resim. 4b).
KONTROL
Anahtarın çalışması ön taraftaki LED tarafından 
gösterilir (Resim. 5), it Cihaz açıldığında bu 
lamba AÇIK anlamında yanar.

TEMPORIZADOR ANÁLOGO TM106 
El temporizador TM106 puede usarse tanto en 
los exteriores como en los interiores en 
cualquier lugar donde el suministro de energía 
se apagará o encenderá en intervalos 
determinados. (Por ejemplo, para un lámpara de 
mesa o cafetera)
CONFIGURACIÓN
Se ajusta la hora girando el disco en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que ajuste el reloj a 
la hora deseada (fig. 1).
¡Atención! Las horas están indicadas en un ciclo 
de 24 horas, lo que significa que 24 horas es lo 
mismo que 12 h de la noche.
En cuanto coloque el temporizador en la toma 
de corriente, el disco empieza a girar (1 rotación 
cada 24 horas).
PROGRAMACIÓN
En la orilla del disco hay marcadas cuatro 
espigas por hora (fig.2a). Puede presionar sobre 
ellos con un objeto pequeño afilado. (Por 
ejemplo, un sujetapapeles) (fig. 2b). como un 
interruptor DIP se presiona al reloj. El ajuste 
normal es OFF (apagado). Pero puede encender 
o apagar el temporizador cada 15 minutos (vea 
la fig. 3).
SUPERPOSICIÓN
Es posible apagar (temporalmente) el programa 
usando el interruptor situado en el lado (fig. 4a). 
Cuando el pequeño reloj es visible, el programa 
está en funcionamiento (fig. 4a). Cuando 
aparece la letra “I”, significa que el suministro 
eléctrico es continuo. (fig. 4b).
COMPROBACIÓN
El funcionamiento del temporizador se verá 
gracias a la luz LED situada en la parte lateral 
(Fig. 5), se encenderá cuando el aparato esté 
encendido.

COMUTATOR ANALOG DE TIMP TM106 
Produsul TM106 poate fi utilizat numai in spatii 
interioare, in locurile in care sursa de putere 
trebuie intrerupta la intervale regulate (de 
exemplu pentru lampile de birou sau masina de 
cafea).
SETARE
Timpul poate fi fixat usor, prin rotirea discului in 
sensul acelor de ceasornic, pana cand sageata 
este orientata spre valoarea corecta de timp (fig. 
1). 
Atentie!! Perioadele de timp sunt indicate intr-un 
ciclu de 24 de ore, ceea ce insemna ca 24 de 
ore sunt atinse la ora 12 noaptea.
Dupa ce ati introdus stecherul in mufa de putere 
(priza de perete), discul va incepe sa se 
roteasca (1 rotatie la 24 de ore).
PROGRAMARE
Pentru fiecare ora, patru ace sunt marcate la 
marginea discului (fig.2a). Acestia pot fi apasati 
cu ajutorul unui obiect ascutit (de exemplu o 
clama de hartie) (fig. 2b). Ca un comutator de 
baie este presat la ceas. Setarea normala initiala 
este pe pozitia OPRIT, astfel ca oricine poate 
porni sau opri sistemul la fiecare 15 minute 
(urmariti si fig. 3).
RESCRIERE
Este posibil (temporar) sa opriti programul 
folosind comutatorul aflat intr-o parte (fig. 4a). 
Atunci cand ceasul mic este vizibil, programul se 
afla in desfasurare (fig. 4a). Cand observati 
simbolul “I”, inseamna ca exista o sursa de 
putere continua (fig. 4b).
VERIFICARE
Operatia desfasurata de catre comutator este 
indicata prin LED-ul din partea frontala (fig. 5), 
care se aprinde cand aparatul este PORNIT.

TM106 ANALOGNA VREMENSKA SKLOPKA
Sklopka TM106 je namijenjena samo za 
unutarnju uporabu kad god je potrebno u fiksnim 
vremenskim intervalima uključiti ili isključiti 
napajanje (npr. stolna svjetiljka ili aparat za 
kavu).
PODEŠAVANJE
Vrijeme se podešava laganim okretanjem diska 
u smjeru kazaljke na satu, sve dok strelica ne 
bude bila usmjerena prema željenom vremenu 
(sl. 1). 
Pažnja! Vrijeme se prikazuje u 24 satnom 
ciklusu, što znači da su 24 sata u 12 sati u noći.
Čim sklopku utaknete u zidnu utičnicu (mreža), 
disk će započeti s okretanjem (1 puni krug za 24 
sata).
PROGRAMIRANJE
Svakog sata četiri iglice pojavljuju se na rubu 
diska (sl. 2a). Oni mogu biti utisnuti prema dolje 
malim, oštrim predmetom (npr. spajalica) (sl. 2b). 
Mint dip kapcsoló megnyomásával az óra (ON). 
Normalna postavka je isključeno (OFF). Na taj 
način se može izvršiti uključivanje ili isključivanje 
svakih 15 minuta (pogledajte sl. 3).
PREMOŠĆIVANJE
Moguće je (privremeno) isključiti program 
pomoću sklopke koja se nalazi na bočnoj strani 
(sl. 4a). Kad je vidljiv mali sat, program je aktivan 
(sl. 4a). Kad je vidljiv znak “I”, napajanje će biti 
trajno prisutno (sl. 4b).
PROVJERA
Rad sklopke je signalizira se putem LED na 
prednjoj strani (sl. 5), koja će svijetliti dok je 
napajanje uključeno (ON).

TM106 ANALOGUE TIME SWITCH
?  TM106 µp ??e? ?a ???s ?µ?p ????e? µ???? s e 
es ? t e?????? ?? ????, ?p ?? ap a?te?ta? 
d?a?e??µµ??? p a???? ?e?µat ?? s e 
p ???a????s µ??a d?as t ?µat a (p .?. ??a 
ep ?t?ap ???a f ? t ?s t ??? ? ?af et ???e?).
??T ? ?S?
?  ? ?a ???µ??et a? µe a??? p e??s t ??f ? t ?? 
d?s ??? p ??? t a de???, ?? ? ?t?? ? de??t ?? ?a 
t ?p ??et ??e? s t ? s ? s t ? ? ?a (s ??µa 1).
? ??s ???! ?  ?????? ap e??????et a? µe 24? ?? 
µ??f ?, d??ad? ? 24? ? ?a a?t ?s t ???e? s t ?? 12 t a 
µes ????t a.
? ???? ? d?a??p t ?? s ??de?e? µe t ?? p ???a 
(t ??f ?d?s ?a d??t ???), ? d?s ??? a????e? ?a 
p e??s t ??f et a? (1 p ????? p e??s t ??f ? a?? 24 
? ?e?).
? ?? G?? ? ? ???S? ? S
Για κάθε ώρα, τέσσερις βελόνες είναι 
σχεδιασµένες στην άκρη του δίσκου (εικ.2a).  
? p ??e?te ?a p ??s et e t ??? ?d????? µe ??a µ????, 
a??µ??? a?t ??e?µe?? (p .?. µe ??a? s ??det ??a) 
(s ?. 2b). ?  p ?es ? e??? ?d???? e?e???p ??e? t ? 
?????. ? ?af ??et ??? t ? ????? p a?aµ??e? p ??t a 
ap e?e???p ???µ???. S??ep ? ? µp ??e?te ?a 
a??ßet e ?a? ?a s ß??et e t ? s ?s ?e?? p ?? ???et e 
a?? 15 ?ep t ? (a?at ???t e s t ? s ?. 3).
?? ? ? ?GG??F ?
? p ??e?te ?a ap e?e???p ???s et e (p ??s ? ????) t ? 
p ????aµµa µe ???s ? t ?? p ?e?????? d?a??p t ? 
(s ?. 4a). ?? p ????aµµa e??a? e?e???, ?ta? e??a? 
??at ? t ? µ???? ????? (s ?. 4a). ?? s ?µß??? "?" 
a?t ?p ??s ? p e?e? t ? s ??e?? p a???? ?e?µat ?? 
(s ?. 4b).
???G?? S
?  ?e?t?????a t ?? d?a??p t ? ?p ?d??? ?et a? ap ? 
µ?a f ? t ?d??d? p ?? ß??s ?et a? s t ?? p ??s ?? ? 
(s ?. 5) ?a? a??ße? ?ta? ? d?a??p t ?? e??a? 
e?e????.

ANALOGOVÝ CASOVÝ SPÍNAC TM106
Spínac TM106 je možné použít pouze 
uvnitr ve všech místech, kde musí být 
zapínán ci vypínán prívod energie v 
presných intervalech (napr. pro stolní 
svítilnu ci kávovar).
NASTAVENÍ
Cas se nastavuje pomalým otácením disku 
po smeru hodinových rucicek, dokud 
neukazuje šipka na presný cas (obr. 1). 
Pozor!! Casy jsou uvedené ve 24-
hodinovém cyklu, což znamená, že 24 
hodin je 12 hodin v noci.
Jakmile se spínac zapojí do elektrické 
zásuvky (el. sít), disk se zacne otácet
(1 otácka za 24 hodin).
PROGRAMOVÁNÍ
Pro každou hodinu jsou na okraji disku 
vyznačeny čtyři čepy (obr. 2a). Ty je 
možné stlacit dolu použitím malého 
ostrého predmetu (napr. kancelárskou 
sponkou) (obr. 2b). mint dip kapcsoló 
megnyomásával az óra. Bežné nastavení 
je OFF (vypnuto). Je tedy možné neco 
zapnout ci vypnout každých 15 minut (viz 
obr. 3).
PREPRACOVÁNÍ
Je možné (prechodne) vypnout program 
pomocí spínace na boku (obr. 4a). Jsou-li 
viditelné malé hodiny, program se uvede v 
cinnost (obr. 4a). Je-li viditelný symbol 
„T“, je priveden stálý prívod energie
(obr. 4b).
KONTROLA
Provoz spínace je indikován kontrolkou 
LED v prední cásti (obr. 5), jenž se rozsvítí 
je-li zapnuto.

Elro TM106 handleiding


Schakelklok

Aantal vragen:2

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Elro

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Elro TM106 Schakelklok bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Elro TM106 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Nederlands, Polski, Türkiye als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.