Pagina
6
    


Elro HIS20S Beveiliging | 1,68 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


 pagina 20 bestand 397087

 

4

telefoonnummers  bellen  en  het  gebruikersbericht 
(opgenomen  onder  Gebruiker  instellen)  voor  de 

ingestelde “speeltijd” afspelen. De ontvanger moet het   

bericht  bevestigen  door  op  de 

-knop  op

 

het 

toetsenblok van zijn telefoon te drukken.     

 
De  spraakkiezer  zal  naar  het  telefoonnummer  van  de 

eerste huissleutel blijven bellen totdat het de ingestelde 
aantal  keren  is  gebeld,  wanneer  de  volgende 
omstandigheden optreden: 

1.  De  oproep  wordt  beantwoord,  maar  de  ontvanger 

drukt  niet  op 

  op  het  toetsenblok  van  de 

telefoon om te bevestigen. 

2.  De  oproep  wordt  niet  beantwoord  of  er  is  geen 

bevestiging ontvangen. 

 

Bijvoorbeeld, is de huissleutelfaciliteit nuttig om ouders 
te informeren dat een kind van school is thuisgekomen 
en het systeem heeft uitgeschakeld. 

 

AFSTANDSBEDIENING SYSTEEM 

Het is mogelijk om via de aangesloten telefoonlijn in het 

systeem in te bellen om de status van het systeem op 
te vragen en basiscontrole over het systeem te hebben, 
(bijv. om het systeem in of uit te schakelen). U kunt ook 

de  microfoon  op  het  draadloze  bedieningspaneel 
activeren  om  te  luisteren  wat  er  in  het  beveiligde 
eigendom gebeurt. 

 

SABOTAGEBEVEILIGING 

Alle 

systeemapparaten 

(behalve 

de 

afstandsbedieningen) 

beschikken 

over 

beveiligingsfuncties 

voor 

sabotage 

om 

tegen 

ongeoorloofde  pogingen  om  op  het  apparaat  in  te 

grijpen, te beschermen. Elke poging om de batterijklep 
van een apparaat te verwijderen (met uitzondering van 
de 

afstandsbediening) 

of 

om 

het 

draadloze 

bedieningspaneel van de muur te verwijderen, zal een 
alarmconditie  starten  (tenzij  het  systeem in  de  test-  of 
programmeermodus  is),  zelfs  als  het  systeem 

uitgeschakeld is. 
 

STORINGDETECTIE 

Om  eventuele  illegale  storingpogingen  van  het 
radiokanaal  dat  door  uw  alarmsysteem  wordt  gebruikt 
op  te  sporen,  is  een  speciale  storingdetectiefunctie  in 

het  draadloze  bedieningspaneel  en  zonne-sirene 
opgenomen.  Als  deze  functie  is  ingeschakeld,  en  het 
radiokanaal  wordt  gedurende  90  seconden  continu 

gestoord, wanneer het systeem is ingeschakeld, zal de 
zonne-sirene 

gedurende 

seconden 

een 

vooringestelde alarmreeks snelle bliepjes uitstoten. Als 
het  storen  voor  30  seconden  voortduurt  of  meerdere 

volledige  alarmcondities  optreden.  Als  daarnaast  het 
systeem voor meer dan drie periodes van 30 seconden 
in een interval van 5 minuten wordt gestoord, zal dit ook 

een volledige alarmconditie genereren. 
 
De 

storingdetectiefuncties 

in 

het 

draadloze 

bedieningspaneel 

en 

de 

zonne-sirene 

werken 

zelfstandig. 
 

Het  circuit  van  de  storingdetectie  is  ontworpen  om 
permanent  stoorsignalen  te  scannen.  Het  is  echter 
mogelijk dat het andere lokale radiostoring die legaal of 

illegaal op dezelfde frequentie werken, kan detecteren. 
Als  het  de  bedoeling  is  de  storing  detectiefunctie  te 
gebruiken, is het raadzaam dat het systeem ten minste 

2  weken  op  valse  storingalarmen  wordt  gecontroleerd 
alvorens  de  storingdetectiefunctie  permanent  in  te 
schakelen. 

 
BATTERIJBEWAKING 

Naast 

de 

batterijbewaking 

en 

“bijna 

lege 

batterij”-indicatoren in elk apparaat, geeft het draadloze 
bedieningspaneel 

met 

behulp 

van 

het 

gebeurtenislogboek ook een “bijna lege batterij”-status 

in  een  passieve  infrarood-detector  of  magnetische 
contactdetector in het systeem aan. 

 

ID-CODE LEREN 

Ter  voorkoming  van  ongeoorloofde  pogingen  om  uw 
systeem te bedienen of te uit te schakelen, moet u uw 

systeem  configureren  om  alleen  radiosignalen van  uw 
eigen systeemapparaten te accepteren. Alle detectoren 
en  afstandsbedieningen  hebben  hun  unieke  ID-codes, 

en het draadloze bedieningspaneel moeten hun codes 
afzonderlijk  leren  om  het  systeem  goed  te  laten 
werken. 

 
Voor  de  PIR-detector  en magnetische  contactdetector, 
zal 

het 

eenvoudig 

indrukken 

van 

de 

sabotageschakelaar  naast  de  PCB  onmiddellijk  de 
ID-code 

naar 

het 

draadloze 

bedieningspaneel 

verzenden,  met  het  draadloze  bedieningspaneel 

ingesteld op “Beveiliging sensorzone”. 
 
Het drukken op de          -knop op de afstandsbediening 

zal  onmiddellijk  de  ID-code  naar  het  draadloze 
bedieningspaneel  verzenden,  met  het  draadloze 
bedieningspaneel 

ingesteld 

op 

de 

Gebruiker-setupmodus. 
 
Voor  het  groene  besturingselement  of  groene 

Elro HIS20S handleiding


Beveiliging

Aantal vragen:9
Aantal antwoorden:4

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Elro

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Elro HIS20S Beveiliging bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Elro HIS20S in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.