Pagina
7
    


Elro HA68 Beveiliging | 3,69 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


 pagina 19 bestand 397067

-5-

-60-

NL

NL

Bedieningspaneel om mee te luisteren naar wat er gebeurt in de beschermde 
zone.
 
SABOTAGE BESCHERMING (TAMPER PROTECTION)
Alle systeemtoestellen (behalve de afstandbedieningen) bevatten een Tamper 
Protection. Deze beschermt je tegen onbevoegde pogingen om te knoeien met 
het toestel. Elke poging om de batterijdeksels te verwijderen van een toestel 
(behalve de afstandsbediening) of om de solarsirene of het bedieningspaneel 
van de muur te verwijderen, veroorzaakt een alarmtoestand (tenzij het system 
in test- of programmeermodi staat); zelfs als het systeem uitgeschakeld is.

STOORDETECTIE (JAMMING PROTECTION)
Alle pogingen tot illegale storing van het radiokanaal dat je alarmsysteem 
gebruikt, worden gedetecteerd door een speciale Jamming Protection functie in 
het Bedieningspaneel. Als de funktie ingeschakeld is en het radiokanaal constant 
gestoord wordt gedurende 30 seconden, stuurt de sirene een reeks korte bieps 
als voor-alarm gedurende 3 seconden indien het systeem ingeschakeld staat. Als 
de storing nog 10 seconden of meer voortgaat, treed een volledige 
alarmtoestand op. Als het systeem bovendien voor meer dan 10 seconden in 
een interval van 5 minuten gestoord wordt, veroorzaakt dit ook een Volledige 
Alarmtoestand.

De stoordetectie zit onafhankelijk in het bedieningspaneel en de solarsirene

Het circuit van de Jamming Protection is ontworpen om permanent te scannen 
naar stoorsignalen. Maar het is mogelijk dat het andere storing van lokale radio 
ontvangt, die legaal of illegaal op dezelfde frequentie werken. Als je de Jamming 
Protection wil gebruiken, raden we aan dat het systeem minstens 2 weken 
gecontroleerd wordt vóór je de Jamming Protection functie constant 
ingeschakeld laat.

BATTERIJCONTROLE (BATTERY MONITORING)
Naast de Batterij Leeg aanduidingen in elk toestel geeft het Bedieningspaneel 
ook een Batterij leeg-status aan binnen een Pir Detector of Magneet Contact op 
het systeem aan via het Event-log.

Druk op               om mee te luisteren via de microfoon van het 
Bedieningspaneel.

Druk op        om het meeluisteren te stoppen. 

Opmerking: Meeluisteren wordt automatisch geannuleerd na 5 minuten als het 
niet manueel geannuleerd wordt.

Druk op               om de systeemstatus op te vragen. Een boodschap met de 
laatste status wordt afgespeeld.

Druk op               om de batterijstatus te tonen. 
Druk op               om de controle op afstand te beëindigen en de lijn 
Bedieningspaneel op te hangen.

CONTROLEREN BATTERIJ
Alle systeemtoestellen controleren constant hun batterijtoestand. Het Bedie-
ningspaneel controleert ook de batterijtoestand van alle PIR- en Magnetische 
detectors. Als het batterijniveau van een toestel onder aanvaard-bare niveaus 
daalt, wordt de indicatie lage batterij geactiveerd. Bovendien, als een PIR- of 
Magnetische Contactdetector een lage batterijstatus heeft, wordt het opgeslagen 
door het Bedieningspaneel en wordt een boodschap opgenomen in het Event-
logboek.

In geval dat de wisselstroomadaptor losgekoppeld wordt van het Bedienings-
paneel, kan het Bedieningspaneel 2 dagen normal werken (onder standby-
modus) door de oplaadbare back-up accu’s te gebruiken.

Opmerking: Vooraleer je het batterijdeksel van een toestel verwijdert om de 
batterij te vervangen, zorg ervoor dat het systeem in de Testmodus staat. Dit 
voorkomt het opstarten van een Volledige Alarmtoestand.

De lage batterij-aanduiding voor elk systeemonderdeel gaat als volgt:

BEDIENINGSPANEEL
Tijdens een stroomonderbreking wordt het Bedieningspaneel gevoed door back-
up accu’s. Onder normale batterij-omstandigheden flikkert de Stroom-LED op 
het panel op intervals van 1s. Onder lage batterijomstandigheden, als de 
stemkiezermodus ingesteld staat, wordt een vooropgenomen boodschap een 
keer per uur afgespeeld. Als het in de digitale kiezermodus staat, wordt 
onmiddellijk een radiosignaal uitgezonden naar het centrale controlestation en 
wordt dit herhaald na 4 uur.

AFSTANDSBEDIENING
Als de Afstandsbediening gebruikt wordt onder lage batterij-omstandigheden, 
flikkert de verzendings/LED nadat de knop losgelaten werd. Onder normale 
batterijomstandigheden gaat de LED uit als de knop losgelaten wordt. 

#

#

7

8

9

Elro HA68 handleiding


Beveiliging

Aantal vragen:32
Aantal antwoorden:17

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Elro

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Elro HA68 Beveiliging bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Elro HA68 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.