Pagina
1
    


Bosch WAS32743 Logixx 8 Wasmachine | 4,9 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Vorige pagina Volgende pagina
1 2 3 4 5 6
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a Instructie Plaatsingshandlei-
ding, blz 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten.
Eventueel centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Programma-einde wanneer ...
... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt.
Wanneer de verlichting van het display uit is, een
willekeurige toets kiezen a Energiebespaarmodus, blz. 1.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur
Was afkoelen: Spoelen kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer... ablz. 6
... Start/Bijvullen gekozen en vervolgens op het display Bijvullen
mogelijk verschijnt.
Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de machine stromen.
Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief.
Start/Bijvullen kiezen.
Wasgoed sorteren
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
Was- en verzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en
aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
het gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop c(zonder
eindcentrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
toerental
Extra snel 15' Extra kort programma
Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen voor
de bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels,
wasgoed niet met wasverzachter behandelen
Overhemden/
blouses
strijkvrije overhemden
Memory 1 Geheugenprogramma a blz. 6
Memory 2 Geheugenprogramma a blz. 6
ProgrammakiezerDisplay /
Menutoetsen/wijzigingstoetsen
Start/
bijvullen
Individuele instellingen
ʑ
Geheugenprogramma
Onder Memory 1 en Memory 2 worden het programma en alle instellingen permanent bewaard:
Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten.
Met toetsen /gewenste programma kiezen.
Met toetsen Ù/ gewenste opties kiezen, eventueel met toetsen / instelling wijzigen.
Met toetsen °C ÔÈ (Temperatuur) en ÔÈ (Centrifugeren) de gewenste instellingen kiezen.
Toets Start/Bijvullen kiezen.
Vlekkenkeuze
Voor elke vlek de juiste behandeling
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals gebruikelijk sorteren en de
wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet combineerbaar).
ʑ
Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de wastemperatuur,
trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding
(dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het
wasprogramma voor elke soort vlek.
ʑ
Met toets Menude soort vlek kiezen; met toetsen Wijzigen / Vlek kiezen.
ʑ
Vlekken
Aardbeien
Aarde en zand
Babyvoeding
Bloed
Boter/slaolie
Chocolade
Ei
Gras
Koffie
Make up
Rode wijn
Sinaasappel
Thee
Tomaten
Vuile sokken
Zweet
ʑ
Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden
Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere waterstand en
extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend start het gekozen
wasprogramma.
Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen gerealiseerd.
Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine
controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display aanhouden.
Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster vanwege
veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, toets Start/Bijvullen kiezen.
Inzet voor vloeibare wasmiddelen (afh. van model), a blz. 10
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk
apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
toestand gecontroleerd.
Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze
Servicedienst-centra.
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de
afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Bedoeld gebruik
Inhoud blz.
ʔ Bedoeld gebruik ....................................................................................................................1
ʔ Programma .............................................................................................................................1
ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................3
ʔ Wassen ............................................................................................................................... 3/4
ʔ Na het wassen........................................................................................................................4
ʔ Individuele instellingen.................................................................................................... 5/6
ʔ Programma-overzicht .........................................................................................................7
ʔ Veiligheidsaanwijzingen ......................................................................................................8
ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................8
ʔ Belangrijke aanwijzingen ................................................................................................... 9
ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
ʔ Verzorging ...........................................................................................................................10
ʔ Instructies in het display .................................................................................................. 10
ʔ Instructies bij verstopping ............................................................................................... 11
ʔ Wat te doen als............................................................................................................. 12/13
ʔ Noodontgrendeling ........................................................................................................... 13
ʔ Servicedienst ....................................................................................................................... 13
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma
Witte was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen. Vergelijkbare
reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
Energiebespaarmodus: Verlichting van het display dooft na enkele minuten,
Start/Bijvullen knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets
kiezen.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
kiezen
.
Vlekkenautomaat
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
automatisch aan a blz. 6.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
Vuldeur openen/Programma* instellen
1
Wassen
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de vuldeur
Serviceklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
*Wanneer kinderslot actief is a deactiveren, blz. 5.
Instructies op het display aanhouden!
Wassen
Individuele instellingen
ʑ
Opties a zie ook Programma-overzicht
VarioPerfect
*
SpeedPerfect i - Standaard -
EcoPerfect j
SpeedPerfect: Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar
wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma.
Maximale beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7.
EcoPerfect: Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaard programma.
Eindtijd
*
Bij de keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan het einde van
het programma aangegeven In stappen van een uur, tot max. 24h instelbaar.
Toets Wijzigen / net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren worden
weergegeven (h=uur). Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het
programma
Voorwas c
uit - aan
Voor sterk verontreinigde was. Voorwas bij max. 30°C
Licht strijken
uit - aan
Speciaal centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentri-
fugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was
iets hoger.
Signaal
*
3
Volume van de geluidssignalen kiezen.
uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid
Toetssignaal
*
Volume van de toetssignalen kiezen.
uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid
Taal*
Taal van de displayteksten kiezen.
Extra water ø
uit - aan
Verhoogd waterpeil Voorzichtige behandeling van het wasgoed.
Spoelstop c
uit - aan
Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
Extra spoelen* 2
max.+3 spoelbeurten
Extra spoelen Langere programmaduur. Aanbevolen: bij zeer gevoelige huid
en/of in gebieden met zeer zacht water.
Vlekkenkeuze
*
Automatische behandeling van moeilijke vlekken a blz. 6.
ʑ
Displaysymbolen
Kinderslot/
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik
uit - aan #
De wasautomaat kan tegen het ongewenst wijzigen van de ingestelde functies
worden beveiligd.
Activeren: 5 seconden lang toets ÙMenu indrukken. Symbool #gaat
branden.
Deactiveren: 5 seconden lang toets ÙMenu indrukken.
Bij verstelde programmakiezer na start: Symbool #knippert. Eerst de
programmakiezer op het uitgangsprogramma zetten, dan deactiveren.
Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na
het uitschakelen van de machine (naam van het laatst gebruikte programma
verschijnt op het display).
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot weer deactiveren
en eventueel na het starten van het programma weer activeren.
Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat. Schuimcontrolesysteem actief - speciaal
programma voor schuimvermindering.
Optie kiezen Menu Ù/
Informatie over programma-
verloop; eventueel met
voortgangs- of beladingsbalk
Instellingen wijzigen /
afhankelijk van het gekozen
programma beschikbaar
* bij langer aanraken worden de
volgende instelopties automatisch
doorlopen
6
Beladingsindicatie/
doseeraanbeveling
Voor het activeren eerst vuldeur openen, programma instellen en
daarna wasgoed in de automaat doen.
Wasgoed in de
wasautomaat doen
Beladingsaanwijzing op het display
aanhouden a blz. 9
Vuldeur sluiten
Start/Bijvullen kiezen
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Was- en verzorgingsmiddel
doseren
Doseeraanbeveling voor wasmiddel
op het display aanhouden a blz. 9
2
3
4
Trommelbinnenverlichting
(afhankelijk van model) na het openen of
sluiten van de vuldeur, alsmede na
programmastart; dooft automatisch.
–, 20° - 90° °C ÔÈ
Temperatuur kiezen (– – = koud)
0, 400 - 1600* ÔÈ
Kiezen van het centrifugetoerental
(* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens
het programma)
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Programmakiezer voor het
in- en uitschakelen van de
machine en het kiezen van
de programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Individuele instellingen kiezen
a
blz. 5.
Vlekken kiezen
a
blz. 6.
Temperatuur/centrifugetoerental instellen
a
blz. 2.
5
Inhoud blz.
ʔ Bedoeld gebruik ....................................................................................................................1
ʔ Programma .............................................................................................................................1
ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................3
ʔ Wassen ............................................................................................................................... 3/4
ʔ Na het wassen........................................................................................................................4
ʔ Individuele instellingen.................................................................................................... 5/6
ʔ Programma-overzicht .........................................................................................................7
ʔ Veiligheidsaanwijzingen ......................................................................................................8
ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................8
ʔ Belangrijke aanwijzingen ................................................................................................... 9
ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
ʔ Verzorging ...........................................................................................................................10
ʔ Instructies in het display .................................................................................................. 10
ʔ Instructies bij verstopping ............................................................................................... 11
ʔ Wat te doen als............................................................................................................. 12/13
ʔ Noodontgrendeling ........................................................................................................... 13
ʔ Servicedienst ....................................................................................................................... 13
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma
Witte was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
Energiebespaarmodus: Verlichting van het display dooft na enkele minuten,
Start/Bijvullen knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige
toets kiezen.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de
droger kiezen
.
Vlekkenautomaat
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
automatisch aan a blz. 6.
7
Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
* gereduceerde belading bij optie SpeedPerfect i
Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.
Programma
°C
(– – = koud)
max.
Type wasgoed
Opties; Aanwijzing
Witte was/bonte was – – ... 90 °C
8 kg/
5 kg*
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen
of linnen
speedPerfect i*, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop
Sensitive – – ... 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
speedPerfect i*, ecoPerfect j, Voorwas , Kreukherstellend ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;c
voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen temperatuur, hogere
waterstand, extra spoelcyclus
Kreukherstellend – – ... 60 °C
3,5 kg
kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
synthetisch materiaal of gemengde stoffen
speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop
Snel + Mix – – ... 40 °C Textiel van katoen en kreukherstellend textiel
speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;
verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Overhemden/
blouses
– – ... 60 °C
2 kg
non-iron overhemden van katoen, linnen,
synthetisch materiaal of gemengde stoffen.
speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;
alleen licht centrifugeren, druipnat ophangen
Fijn/Zijde – – ... 40 °C
voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv.
gordijnen)
speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;
slechts kort centrifugeren tussen de spoelcycli
:øWol ... 40 °C
handä of machinewasbaar textiel van wol of met
een wolaandeel
Spoelstop ;
bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermij-
den, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Extra snel 15' – – ... 40 °C
kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
synthetisch materiaal of gemengde stoffen
Spoelstop ;
Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
Sport – – ... 40 °C Textiel van microvezels
speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken ,
Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;
Wasgoed niet met wasverzachter behandelen
Extra programma's
Spoelen, Centrifugeren,Afpompen, Voorzichtig centrifugeren
0611 / 9000623434
*623434*
WAS32743NL
WAS28743NL
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
Toon tekst uit pdf
Bosch WAS32743 Logixx 8 handleiding


Wasmachine

Aantal vragen:328
Aantal antwoorden:203

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Bosch

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Start/ bijvullen Wanneer de verlichting van het display uit is, een willekeurige toets kiezen a Energiebespaarmodus, blz. 1. Beladingsaanwijzing op het display aanhouden a blz. 9 Was- en verzorgingsmiddel doseren – –, 20° - 90° °C ÔÈ Temperatuur kiezen (– – = koud) 0, 400 - 1600* ÔÈ  Kiezen van het centrifugetoerental (* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens het programma) Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid. Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende! Individuele instellingen kiezen a blz. 5. Vlekken kiezen a blz. 6. Temperatuur/centrifugetoerental instellen a blz. 2. 6 3 4 Trommelbinnenverlichting (afhankelijk van model) na het openen of sluiten van de vuldeur, alsmede na programmastart; dooft automatisch. Bij programma's met hoge temperatuur – Was afkoelen: Spoelen kiezen. – Start/Bijvullen kiezen. Bij programma's met lagere temperatuur: – Centrifugeren of Afpompen kiezen. – Start/Bijvullen kiezen. Programma wijzigen wanneer... Serviceklep 5 ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen: – Programma opnieuw kiezen. – Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan. Wasgoed bijvullen wanneer... ablz. 6 Wassen Start/Bijvullen kiezen 2 Taal* Extra water ø uit - aan Spoelstop c uit - aan Programma afbreken Doseeraanbeveling voor wasmiddel op het display aanhouden a blz. 9 Vuldeur sluiten Toetssignaal* 3 ... Start/Bijvullen gekozen en vervolgens op het display Bijvullen mogelijk verschijnt. – Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het wasgoed komt kan uit de machine stromen. – Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief. Start/Bijvullen kiezen. 4 ʑ ʑ Vlekken Aardbeien Aarde en zand Babyvoeding Bloed Boter/slaolie Chocolade Ei Gras Koffie Make up Rode wijn Sinaasappel Thee Tomaten Vuile sokken Zweet Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen. Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend start het gekozen wasprogramma. Extra spoelen* 2 max.+3 spoelbeurten Extra spoelen Langere programmaduur. Aanbevolen: bij zeer gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht water. Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen gerealiseerd. Vlekkenkeuze*  Automatische behandeling van moeilijke vlekken a blz. 6. Verhoogd waterpeil Voorzichtige behandeling van het wasgoed. Bijvullen Displaysymbolen Kinderslot/ De wasautomaat kan tegen het ongewenst wijzigen van de ingestelde functies Beveiliging tegen onbevoegd gebruik worden beveiligd. uit - aan # Activeren: 5 seconden lang toets ÙMenu indrukken. Symbool #gaat branden. Deactiveren: 5 seconden lang toets ÙMenu indrukken. – Bij verstelde programmakiezer na start: Symbool #knippert. Eerst de programmakiezer op het uitgangsprogramma zetten, dan deactiveren. – Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine (naam van het laatst gebruikte programma verschijnt op het display). In dat geval voor de start van het programma het kinderslot weer deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat. Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor schuimvermindering. 5 Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display aanhouden. Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, toets Start/Bijvullen kiezen. 6 Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland WAS32743NL WAS28743NL voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen temperatuur, hogere waterstand, extra spoelcyclus Met toets ˜ Menude soort vlek kiezen; met toetsen Wijzigen / Vlek kiezen. *623434* Programmakiezer 2 ʑ ʑ Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. 0611 / 9000623434 Display / Menutoetsen/wijzigingstoetsen Wasgoed in de wasautomaat doen ʑ kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen Signaal* 3 ... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt. Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals gebruikelijk sorteren en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet combineerbaar). – – ... 60 °C Programma-einde wanneer ... Speciaal centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger. Volume van de geluidssignalen kiezen. uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid Volume van de toetssignalen kiezen. uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid Taal van de displayteksten kiezen. Voor elke vlek de juiste behandeling speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop  3,5 kg speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , Snel + Mix – – ... 40 °C Textiel van katoen en kreukherstellend textiel Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , non-iron overhemden van katoen, linnen, Overhemden/ – – ... 60 °C Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ; synthetisch materiaal of gemengde stoffen. blouses alleen licht centrifugeren, druipnat ophangen speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ; Fijn/Zijde – – ... 40 °C satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. slechts kort centrifugeren tussen de spoelcycli gordijnen) ; 2 kg handä of machinewasbaar textiel van wol of met Spoelstop bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermij:øWol – – ... 40 °C een wolaandeel den, langere programmapauzes (textiel rust in wassop) kreukherstellend textiel van katoen, linnen, Spoelstop ; Extra snel 15' – – ... 40 °C synthetisch materiaal of gemengde stoffen Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed speedPerfect i, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , Sport – – ... 40 °C Textiel van microvezels Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ; Wasgoed niet met wasverzachter behandelen Extra programma's Spoelen, Centrifugeren,Afpompen, Voorzichtig centrifugeren * gereduceerde belading bij optie SpeedPerfect i ‘ Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt. Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen. 1 Voorwas c uit - aan Licht strijken  uit - aan Vlekkenkeuze stevig textiel van katoen of linnen Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7. Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang. Witte was/bonte was Stevig textiel Kreukherstellend Kreukherstellend textiel Snel + Mix verschillende soorten wasgoed Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel : Wol hand-/machine wasbare wol Spoelen Extra spoelen met centrifugeren Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifugetoerental Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop c(zonder eindcentrifugeren) Voorzichtig Extra centrifugeren met gereduceerd centrifugecentrifugeren toerental Extra snel 15' Extra kort programma Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen voor de bijzonder gevoelige huid Sport Textiel van microvezels, wasgoed niet met wasverzachter behandelen Overhemden/ strijkvrije overhemden blouses Memory 1 Geheugenprogramma a blz. 6 Memory 2 Geheugenprogramma a blz. 6 Eindtijd* SpeedPerfect: Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7. EcoPerfect: Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma. Bij de keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan het einde van het programma aangegeven In stappen van een uur, tot max. 24h instelbaar. Toets Wijzigen / net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren worden weergegeven (h=uur). Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma Voor sterk verontreinigde was. Voorwas bij max. 30°C 8 kg/ 5 kg* *Wanneer kinderslot actief is a deactiveren, blz. 5. Instructies op het display aanhouden! Programma 1 VarioPerfect* SpeedPerfect i - Standaard EcoPerfect j Kreukherstellend Vlekkenautomaat Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces automatisch aan a blz. 6. Vuldeur openen/Programma* instellen Opties a zie ook Programma-overzicht Onder Memory 1 en Memory 2 worden het programma en alle instellingen permanent bewaard: – Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten. – Met toetsen /gewenste programma kiezen. – Met toetsen Ù/ ˜gewenste opties kiezen, eventueel met toetsen / instelling wijzigen. – Met toetsen °C ÔÈ (Temperatuur) en ÔÈ (Centrifugeren) de gewenste instellingen kiezen. – Toets Start/Bijvullen kiezen. – – ... 60 °C – Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten. – Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen. – In In plaats plaats vanvan WitteWitte was/bonte was/bonte was was 90 °C90het °C programma het programma Witte was/bonte was 60 60 °C °C en enextra extrafunctie functiejjEcoPerfect EcoPerfectkiezen. kiezen. Vergelijkbare Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk reiniging met minder aanzienlijk energieverbruik. minder energieverbruik. – Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren. – Energiebespaarmodus: Verlichting van het display dooft na enkele minuten, Start/Bijvullen Start/Bijvullen knippert. knippert.Voor Voorhet hetactiveren activerenvan vandedeverlichting verlichtingeen eenwillekeurige willekeurige toets toets kiezen. kiezen. – Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het het centrifugetoerental centrifugetoerental overeenkomstig overeenkomstig de instructies de instructies van van de producent de producent van van de droger de droger kiezen. kiezen. Greep van de vuldeur Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen. Voorkomt verstopping. Inzet voor vloeibare wasmiddelen (afh. van model), a blz. 10 Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas ʑ Deur openen en wasgoed uitnemen. Indien Spoelstop  (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel centrifugetoerental kiezen. Start/Bijvullen kiezen. – Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar. – Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan verdampen. Geheugenprogramma Sensitive Milieubesparing Milieubesparing/ besparingstips / besparingstips Waterkraan openen Bedieningspaneel speedPerfect i*, ecoPerfect j, Voorwas , Licht strijken , Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop  speedPerfect i*, ecoPerfect j, Voorwas , Kreukherstellend , Extra water , Extra spoelen 2, Vlekkenkeuze , Spoelstop ;c ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ blz. Bedoeld gebruik ....................................................................................................................1 Programma .............................................................................................................................1 Programma instellen en aanpassen ................................................................................3 Wassen ............................................................................................................................... 3/4 Na het wassen ........................................................................................................................4 Individuele instellingen.................................................................................................... 5/6 Programma-overzicht .........................................................................................................7 Veiligheidsaanwijzingen ......................................................................................................8 Verbruikswaarden ................................................................................................................8 Belangrijke aanwijzingen ................................................................................................... 9 Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10 Verzorging ........................................................................................................................... 10 Instructies in het display .................................................................................................. 10 Instructies bij verstopping ............................................................................................... 11 Wat te doen als............................................................................................................. 12/13 Noodontgrendeling ........................................................................................................... 13 Servicedienst ....................................................................................................................... 13 volgende instelopties automatisch doorlopen Wasgoed uitnemen Vuldeur Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel: Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen. Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade! * bij langer aanraken worden de stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Stekker in stopcontact steken Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a Instructie Plaatsingshandleiding, blz 7. Wasmiddellade met compartimenten I, II, ~ Was- en verzorgingsmiddelen Waterkraan sluiten Informatie over programmaverloop; eventueel met voortgangs- of beladingsbalk ʑ Instellingen wijzigen / afhankelijk van het gekozen programma beschikbaar Witte was/bonte was – – ... 90 °C – Beschadigde machine nooit in gebruik nemen! – Neem contact op met de Servicedienst! Optie kiezen Menu Ù/ ˜ Opties; Aanwijzing Machine controleren Programmakiezer op Uit zetten. Individuele instellingen Type wasgoed Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur. Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7. Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9. Individuele instellingen Uitschakelen Wasgoed sorteren Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding. Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken! Inhoud Wassen Voor het activeren eerst vuldeur openen, programma instellen en daarna wasgoed in de automaat doen. max. eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9 °C (– – = koud) – Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden! – Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten! – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat! – Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden! Beladingsindicatie/ doseeraanbeveling Voor de eerste keer wassen Programma De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen! ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop, ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn. Voorbereiden Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden! Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd. Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze Servicedienst-centra. Bedoeld gebruik Programma-overzicht a Uw wasautomaat 7

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Bosch WAS32743 Logixx 8 Wasmachine bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Bosch WAS32743 Logixx 8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.