Pagina
1
    


Bosch Avantixx 7 Was/Droogcombi | 3,95 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


background image

1

2

3

4

5

6

Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van 

de machine en voor de programmakeuze. 

Kan in beide richtingen gedraaid worden.

Uitvoerig  programma-overzicht. aBlz. 7/8

Wasgoed sorteren en in de 

trommel doen (drogen)

Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen: 

 ( = drogen op normale temperatuur (Drogen).

 'c= drogen op lage temperatuur (Voorzichtig drogen).

De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:

 ) = symbool ''niet drogen''.

 Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!

 Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!

 Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.

 Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater, 

wasbenzine, verdunner. Kans op  explosie! 

 Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat. 

Gevaarlijke dampen! 

De maximale belading niet overschrijden. a

Blz. 7

Programmakiezer

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

 Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.

 Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.

 Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.

 Vreemde voorwerpen verwijderen  kans op roesten.

 De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7

 Bij de keuze van een droogprogramma. aBlz. 4:

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

 Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6

 Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.

 Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber 

afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen

 Doseren overeenkomstig 

de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover 

bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.

 Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: 

doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.

 Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

Juiste installatie volgens het apart meegeleverde 

install atievoorschrift

.

Apparaat controleren

 Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!

 Contact opnemen met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

Alleen met droge handen! 

Alleen aan de stekker vastpakken!

Kraan opendraaien

 Aan het eind van het droogprogramma volgt een 

automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan 

ook bij de keuze van een droogprogramma 

opendraaien.

Zorg voor een goede beluchting

Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens 

het drogen ontstane lucht af te voeren.

 Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte 

waarin het apparaat zich bevindt.

 Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.

 De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit 

blokkeren.

Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,

waterontharder, vlekkenzout

Uw was-/droogautomaat

Voorbereiden 

Vr de eerste was/het eerste drogen a Blz. 6

De was-/droogautomaat werd vr het verlaten van de 

fabriek getest. Om het resterende water uit de test te 

verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het 

programma Pluizen verwijderen laten draaien. a Blz. 6: 

Vr de eerste was/het eerste drogen

Instellen en aanpassen van het programma

 Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. a

Blz. 7: 

Programma-overzicht

Optietoetsen en verdere functies gebruiken a

Blz. 9/10

Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

Als u de optietoets Temperatuur, Centrifugeren of Klaar in ingedrukt houdt 

worden automatisch de instelopties doorgebladerd.

Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Witte was/bonte was,

Bonte was Eco ,Snel+Mix , Kreukherstellend en PowerWash 60'):

 Door het indrukken van Drogen de automatische droogfunctie 

 kiezen. 

a

Blz. 10

 De maximale belading om te drogen niet overschrijden. a

Blz. 7

 Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een 

goed droogresultaat te bereiken.

Start/bijvullen indrukken

... Wassen/Wassen+Drogen

1

Wasmiddelbakje ~: wasverzachter

Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas

Bestemming van het apparaat

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,

voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor 

het drogen ervan,

voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare 

was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt 

zijn.

 Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat 

laten.

 Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat 

houden.

 De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en 

personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van 

de gebruiksvoorschriften.

 De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer 

installeren en gebruiken.

Wasgoed uit de trommel halen

De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.

Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend 

water kan verdampen!

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop. 

a

Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9

Uitschakelen

Programmakiezer op  Uit zetten.

... Drogen

Drogen

Wassen

Wassen en drogen zonder onderbreking

1

Droogprogramma instellen en aanpassen

 Programmakiezer op de stand Drogen of Voorzichtig drogen zetten. 

a

Blz. 7: Programma-overzicht

2

 Start/bijvullen indrukken

2

Display/Optietoetsen/Extra 

functies

Programma beindigd als ...

... het Start/bijvullen-lampje uitgaat en 

 of 

 (als  Spoelstop (= geen 

afsluitend centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te 

horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. a

Blz. 10

Als  gekozen werd en

wordt aangegeven: toets Start/bijvullen indrukken.

 Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren 

van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren 

gewijzigd worden).

 Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/bijvullen opnieuw 

indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en 

de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel 

gehaald worden.

 verschijnt en op de indicatie knippert het droogsymbool Drogen. a

De trommel is heet! Het koelprogramma wordt uitgevoerd tot de trommel is 

afgekoeld.

Afwisselend verschijnen  en 

. a

Blz. 11: Informatie op het display

Programma wijzigen ...

Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:

 Was/droogprogramma opnieuw kiezen.

 Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen. 

a

Blz. 9/10

 Start/bijvullen kiezen.

Programma onderbreken ...

 Toets Start/bijvullen indrukken.  

 Let op de indicaties: als  gaat branden en 

 op de indicatie verschijnt, dan 

kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin 

leggen. Als 

 en 

 afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur 

door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend 

worden.

 Toets Start/bijvullen indrukken om het programma voort te zetten.

 De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.

... of programma beindigen

Wasprogramma met hoge temperatuur:

 Afkoelen van het wasgoed: Spoelen kiezen, Start/bijvullen indrukken.

Wasprogramma met lage temperaturen:

 Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen indrukken.

Droogprogramma: 

  Drogen of Voorzichtig drogen kiezen, toets Drogen indrukken, droogtijd op 

15 minuten instellen, daarna Start/bijvullen indrukken.

Belangrijke aanwijzingen

Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien

 Alle zakken legen.

 Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).

 Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vr het wassen 

binnenstebuiten keren.

 Controleer of BH's met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.

 Fijne was in een netje of zakje wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).

 Ritssluitingen en knopen dichtdoen.

 Zand uit zakken en omslagen borstelen.

 Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.

 Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.

 Vr het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental 

gecentrifugeerd worden.

 Vr het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental 

van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.

 Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het 

droogprogramma sorteren.

 Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in 

elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.

 Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken 

of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken 

(of 3 kg) drogen.

Vr de eerste was/het eerste drogen

Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en  maatbeker 

wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Pluizen verwijderen 40C instellen en 

Start/bijvullen kiezen. Na beindiging van het programma de programmakiezer op  Uit

zetten.

Verschillend vervuild wasgoed

Nieuw wasgoed apart wassen.

Licht

Niet voorwassen.

Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco

of extra functie Vlekken kiezen.

Sterk

Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.

Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Bonte was Eco 

of extra functie Vlekken kiezen.

Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.

Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de 

verpakking). Het programma Witte was/bonte was 30C instellen en Start/bijvullen kiezen. 

Na ca. 10 minuten Start/bijvullen indrukken. Na het inweken eventueel het programma 

wijzigen of opnieuw Start/bijvullen kiezen als het programma moet worden voortgezet.    

Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.

Stijven is in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens 

de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst 

schoonmaken).

Verven/Ontkleuren

Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt 

worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking 

in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.

Start/

Bijvullen

Inhoud

Bestemming van het apparaat......................................................... 1

Voorbereiden................................................................................... 1/2

Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen .........................2/3/4

Voorbereiden drogen................................................................. 2/3/4

Instellen en aanpassen van het programma ........................ 3/4/5

Na het wassen/drogen...................................................................... 5

Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6

Programma-overzicht......................................................................... 7

Droogtabel ........................................................................................... 8

Verbruikswaarden............................................................................... 8

Indicatie en optietoetsen ................................................................... 9

Extra functies en individuele instellingen .....................................10

Informatie op de indicatie ...............................................................11

Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11

Wat te doen als ... ..................................................................... 12/13

Noodontgrendeling ..........................................................................13

Wasmiddellade met 

bakjes I, II, ~

Deurgreep

 Onderhouds-

klep

Trommel

Luchttoevoeropening

Luchtafvoeropening

(Achterkant) 

Milieubescherming/Energiebesparingstips

 De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid 

wasgoed in de trommel doen. a

Blz. 7

overzicht

 Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen. 

 Het programma Bonte was Eco en de extra functie Vlekken 

kiezen om bij aanzienlijk minder energieverbruik een goed 

wasresultaat te bereiken.

 Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar 

waterhardheid doseren.

 Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet 

worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen  

hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en 

energie bij het drogen nodig zijn.

 De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten, 

het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen. 

Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. a

Blz. 9

 Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!

Gefeliciteerd  u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief 

hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. 

Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-

verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig 

gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-

horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com 

of neem contact op met onze Servicedienst.

De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze 

website of in de lijst met Servicedienstadressen.

3

De in de fabriek ingestelde droogmodus is  

. In deze modus 

wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed 

aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk 

opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de 

droogmodus ook op  

  zetten voor extra droog wasgoed of  

op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets Drogen

kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. a

Blz. 8: Droogtabel

Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!  

Als u de optietoets Klaar in ingedrukt houdt worden 

de instellingen automatisch doorgebladerd.

Bedienings-

paneel

1

2

3

4

5

6

Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing 

in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke 

installatievoorschrift in acht.

De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht 

nemen!

7

P

ro

g

ra

m

m

a

-o

v

e

rz

ic

h

(z

ie

 o

o

k

 d

e

 i

n

fo

rm

a

ti

e

 o

p

 b

lz

9

/1

0

)

P

ro

g

ra

m

m

a'

s

C

m

ax

im

al

b

el

ad

in

g

 (

kg

*

S

o

o

rt

 w

as

g

o

ed

E

xt

ra

 f

u

n

ct

ie

s,

 in

fo

rm

at

ie

W

it

te

 w

as

/b

o

n

te

 w

as

:

 

 9

0

7

,0

/

4

,0

**

S

te

vi

te

xt

ie

l, 

hi

tt

eb

es

te

n

di

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

n

 o

f l

in

ne

n.

V

o

o

rw

a

s

,E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

e

n

,V

le

kk

e

n

B

o

n

te

 w

a

E

co

S

te

vi

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

of

 li

n

ne

n

.

S

en

si

ti

ve

:

 

 6

0

7

,0

S

te

vi

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

of

 li

n

ne

n

.

V

o

o

rw

a

s

,E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

e

n

, V

le

kk

e

n

vo

or

 e

en

 b

ijz

on

d

er

 g

ev

oe

lig

hu

id

, l

an

ge

w

as

se

n

 b

ij 

d

g

ek

oz

en

 

te

m

pe

ra

tu

ur

, m

ee

w

at

er

, e

xt

ra

 s

po

el

en

.

P

o

w

er

W

as

h

 6

0'

4

,0

/

4

,0

**

S

te

vi

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

of

 g

em

en

g

de

 w

ee

fs

el

s.

Ti

jd

g

es

tu

ur

pr

og

ra

m

m

a,

 6

0

 m

in

ut

en

.

K

or

t p

ro

g

ra

m

m

vo

or

 n

or

m

aa

l v

er

vu

ild

 w

as

go

ed

K

re

u

kh

e

rs

te

lle

n

d

:

 

 6

0

3

,5

/

2

,5

**

K

re

uk

he

rs

te

lle

n

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

n

, l

in

n

en

, s

yn

th

et

is

ch

of

 

ge

m

en

gd

w

ee

fs

el

s.

V

o

o

rw

a

s

,E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

e

n

S

n

el

+

M

ix

Te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

en

 k

re

uk

he

rs

te

lle

nd

 te

xt

ie

l.

V

o

o

rw

a

s

,E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

e

n

, V

le

kk

e

n

V

er

sc

hi

lle

n

d

so

or

te

n

 te

xt

ie

l d

ie

 s

am

en

 g

ew

as

se

n

 k

un

n

en

 

w

or

d

en

.

F

ijn

/Z

ijd

e

:

 

 4

0

2

,0

V

oo

fij

ne

, w

as

ba

re

 te

xt

ie

l, 

b

ijv

. v

an

 z

ijd

e,

 s

at

ijn

, s

yn

th

et

is

ch

of

 g

em

en

gd

w

ee

fs

el

s.

V

o

o

rw

a

s

,E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

e

n

A

lle

en

 v

oo

rz

ic

ht

ig

 c

en

tr

ifu

ge

re

n

 tu

ss

en

 d

sp

oe

lb

eu

rt

en

.

:

W

o

l

M

et

 d

ha

n

of

 in

 d

m

ac

hi

n

w

as

ba

re

 w

ol

 o

f m

et

 v

ee

l w

ol

 

ge

m

en

gd

w

ee

fs

el

s.

B

ijz

on

d

er

 fi

jn

p

ro

gr

am

m

te

vo

or

ko

m

in

va

n

 k

ri

m

pe

n

, l

an

g

er

pr

og

ra

m

m

ap

au

ze

(t

ex

tie

l b

lij

ft

 in

 h

et

 s

op

).

E

xt

ra

 s

n

el

 1

5

'

K

re

uk

he

rs

te

lle

n

te

xt

ie

l v

an

 k

at

oe

n

, l

in

n

en

, s

yn

th

et

is

ch

of

g

em

en

gd

w

ee

fs

el

s.

K

or

t p

ro

g

ra

m

m

a,

 c

a.

 1

5

 m

in

ut

en

, g

es

ch

ik

t v

oo

lic

ht

 v

er

vu

ild

 

w

as

g

oe

d

.

P

lu

iz

en

 v

er

w

ij

d

er

en

:

, 4

0

, 9

0

0

Tr

om

m

el

re

in

ig

in

gs

pr

og

ra

m

m

9

0

 

=

 a

n

tib

ac

te

ri

ee

l, 

ge

en

 w

as

m

id

de

l g

eb

ru

ik

en

, 4

0

 

=

 a

nt

ib

ac

te

ri

ee

l v

oo

r g

eb

ru

ik

 m

et

 s

pe

ci

aa

w

as

m

id

de

l o

m

 d

w

as

au

to

m

aa

t t

re

in

ig

en

,  

:

 =

 p

lu

iz

en

sp

oe

lp

ro

gr

am

m

vo

or

 h

et

 v

er

w

ijd

er

en

 v

an

 p

lu

iz

en

 d

ie

 z

ic

in

 d

w

as

ku

ip

 

he

b

be

op

g

eh

oo

pt

.

S

p

o

el

en

7

,0

E

xt

ra

 w

at

er

,L

ic

h

st

ri

jk

en

C

e

n

tr

if

u

g

e

re

n

W

as

b

aa

te

xt

ie

l.

L

ic

h

st

ri

jk

en

A

fp

o

m

p

en

D

ro

g

en

4

,0

W

itt

e/

bo

n

te

 w

as

, d

ro

ge

m

et

 n

or

m

al

w

ar

m

te

-in

st

el

lin

g.

V

o

o

rz

ic

h

ti

g

 d

ro

g

en

2

,5

K

re

uk

he

rs

te

lle

n

te

xt

ie

l, 

d

ro

g

en

 m

et

 w

ei

ni

w

ar

m

te

.

D

pr

og

ra

m

m

a'

zi

jn

 v

oo

lic

h

t v

er

vu

ild

 te

xt

ie

l t

ijd

ge

st

uu

rd

. B

ij 

st

er

ve

rv

ui

ld

 te

xt

ie

l d

ho

ev

ee

lh

ei

w

as

go

ed

 v

er

m

in

de

re

n

 e

ee

ex

tr

fu

nc

tie

 k

ie

ze

n,

 b

ijv

. V

le

kk

en

.

*

M

ax

im

al

b

el

ad

in

vo

lg

en

E

N

5

0

2

2

9

. W

aa

rd

en

 in

 r

oo

d

:  

m

ax

im

al

be

la

di

ng

 o

m

 te

  d

ro

ge

n,

 w

aa

rd

en

 in

 z

w

ar

t: 

m

ax

im

al

be

la

di

ng

 o

m

 te

 w

as

se

n

**

A

ls

 u

 z

on

d

er

 o

n

d

er

br

ek

in

g

 w

ilt

 w

as

se

n

 e

dr

og

en

: o

d

p

ro

g

ra

m

m

a'

W

it

te

 w

a

s/

b

o

n

te

 w

a

s

,B

o

n

te

 w

as

 E

co

 e

P

o

w

er

W

as

h

60

'v

ol

gt

 D

ro

g

en

, o

p

 d

pr

og

ra

m

m

a'

K

re

u

kh

er

st

e

lle

n

d

 e

S

n

el

+

M

ix

 v

ol

gt

 V

o

o

rz

ic

h

ti

g

 d

ro

g

en

.

V

oo

ve

rd

er

in

fo

rm

at

ie

 e

ee

ov

er

zi

ch

t v

an

 o

n

ze

pr

od

uc

te

n

 z

ie

 o

n

ze

 w

eb

si

te

: w

w

w

.b

os

ch

-h

om

e.

co

m

.

O

de

ze

 w

eb

si

te

 v

in

dt

 u

oo

in

fo

rm

at

ie

 o

ve

on

ze

 S

er

vi

ce

d

ie

n

st

.

R

ob

er

t B

os

ch

 H

au

sg

er

t

G

m

b

H

C

ar

l-W

er

y-

S

tr

. 3

4

D

-8

1

7

3

9

 M

n

ch

en

W

V

H

2

8

4

4

0

N

L

9

0

0

0

5

9

9

9

5

5

0

1

1

1

Bosch Avantixx 7 handleiding


Was/Droogcombi

Aantal vragen:194
Aantal antwoorden:94

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Bosch

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Bosch Avantixx 7 Was/Droogcombi bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Bosch Avantixx 7 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.