Pagina
13
    


Belkin g wireless router Router | 2,9 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Belkin g wireless router pagina 22 bestand 201632

11

11

Ken uw router

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

o

o

fd

st

u

k

Wanneer een computer correct op een LAN-poort op de router is 

aangesloten, licht de betreffende LED op. GROEN geeft aan dat 

er een 10Base-T-apparaat is aangesloten, ORANJE geeft aan dat 

er een 100Base-T-apparaat is aangesloten. Wanneer via de poort 

informatie wordt verzonden, knippert de LED snel achtereen.

UIT

Geen apparaat op  
de poort aangesloten

Groen

10Base-T apparaat aangesloten

Oranje

100Base-Tx apparaat aangesloten

Oranje of groen 
knipperlicht

Poortactiviteit

4.   LED WAN-status

 

Deze LED licht GROEN op wanneer uw modem correct op de 

router is aangesloten. De LED knippert snel achtereen wanneer 

via de poort tussen de router en de modem informatie wordt 

verstuurd.

UIT

Geen WAN-verbinding

Groen brandt continu

Goede WAN-verbinding

Groen knipperlicht

WAN-activiteit

5.   LED voor “Verbinding gemaakt”

 

Deze unieke LED geeft aan wanneer de router is verbonden 

met het internet. Wanneer de LED niet brandt, is de router NIET 

verbonden met het internet. Wanneer de LED knippert, probeert 

de router verbinding te maken met het internet. Wanneer de LED 

continu groen licht geeft, is de router verbonden met het internet. 

Wanneer u gebruik maakt van de functie “Disconnect after x 

minutes” (Verbinding na x minuten verbreken) is deze LED erg 

handig om toezicht te houden op de verbinding van uw router.

UIT

Router heeft geen verbinding met het 
internet

Groen  
knipperlicht

Router probeert verbinding te maken 
met het internet

Groen brandt continu

Router heeft verbinding met het internet

Belkin g wireless router handleiding


Router

Aantal vragen:50
Aantal antwoorden:10

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Belkin

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Belkin g wireless router Router bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Belkin g wireless router in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.