Pagina
1
    


Bauknecht GSXP 7727 Vaatwasser | 0,43 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


background image

28

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN 
ADVIEZEN

HET ZOUTRESERVOIR VULLEN

HET DOSEERBAKJE VAN HET 
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN

HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL 
VULLEN

REINIGING EN ONDERHOUD

49694158NL.fm  Page 28  Friday, February 10, 2006  3:23 PM

Black process 45.0┬░ 150.0 LPI 

Bauknecht GSXP 7727 handleiding


Vaatwasser

Aantal vragen:13
Aantal antwoorden:4

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Bauknecht

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Bauknecht GSXP 7727 Vaatwasser bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Bauknecht GSXP 7727 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.