Pagina
1
    


Apple iPhone 4S Smartphone | 2,77 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Advertentie


 pagina 21 bestand 329346

Vingervlug aan  

de slag

Beknopte handleiding

Welkom in de wereld van de iPhone 
In deze beknopte handleiding vindt u instructies voor 
het configureren van uw iPhone en het gebruik van 
de belangrijkste functies. Om te beginnen zet u uw 
iPhone aan door de aan/uit-knop een paar seconden 
ingedrukt te houden. Vervolgens volgt u de instructies 
op het scherm om uw iPhone te configureren.

Knoppen
Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt 
opstarten, houdt u de aan/uit-knop een paar 
seconden ingedrukt en versleept u de schuifknop om 
uw keuze te bevestigen. Als u het scherm wilt 
uitschakelen, maar nog wel oproepen wilt ontvangen, 
drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. U kunt op elk 
gewenst moment op de thuisknop drukken om terug 
te gaan naar het beginscherm. Om snel tussen recent 
gebruikte apps te schakelen, drukt u tweemaal op de 
thuisknop en tikt u vervolgens op een appsymbool.

Stembediening
Met Stembediening kunt u handsfree bellen of 
muziek afspelen. Om Stembediening te activeren, 
houdt u de thuisknop of de middelste knop 
van de iPhone-headset ingedrukt totdat het 
Stembedieningsscherm verschijnt. Na de toon 
spreekt u een commando in, bijvoorbeeld “bel 
Ellen” of “kies 12345678”. U kunt de iPhone ook 
opdracht geven om nummers van een album, 
artiest of afspeellijst af te spelen, of meer nummers 
van hetzelfde genre af te spelen door “speel meer 
van dit soort nummers af” te zeggen. U kunt de 
iPhone ook vragen “wat hoor ik nu?” of bijvoorbeeld 
zeggen: “speel nummers van The Rolling Stones”.

Meldingen
Meldingen verschijnen kort boven in het scherm, 
zonder u te storen bij wat u aan het doen bent. 
U kunt de melding negeren of erop tikken 
om direct te reageren. Voor een overzicht van 
recente meldingen veegt u vanaf de bovenkant 
van elk willekeurig scherm naar beneden. In het 
toegangsscherm kunt u een nieuwe melding 
bekijken door het symbool naar rechts te slepen.

Berichten
Met de app Berichten kunt u een iMessage sturen 
naar andere gebruikers van iPhone, iPad of iPod 
touch met iOS 5 of een sms of mms naar een 
andere mobiele telefoon versturen. Het werkt heel 
eenvoudig: u typt een naam of telefoonnummer in 
het veld ‘Aan’ of selecteert een contactpersoon. 
Vervolgens typt u uw bericht en tikt u op ‘Stuur’.  
Als u een foto of filmpje wilt versturen, tikt u op  
de cameraknop.

Telefoneren
U kunt bellen door op een telefoonnummer in 
Contacten, Favorieten, een e-mailbericht, een 
sms-bericht of elders op uw iPhone te tikken. U 
kunt ook de app Telefoon openen en op de knop 
‘Toetsen’ tikken om handmatig een nummer in te 
voeren. Als u het geluid van een binnenkomende 
oproep wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de 
aan/uit-knop. Om een oproep rechtstreeks naar de 
voicemail te sturen, drukt u tweemaal op deze knop. 
Als u gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u 
opnemen door één keer op de middelste knop te 
drukken. U beëindigt het gesprek door nogmaals op 
de middelste knop te drukken.

FaceTime
U kunt een videogesprek beginnen met een 
andere gebruiker van iPhone, iPad, iPod touch 
of Mac door de contactpersoon te selecteren en 
vervolgens op de FaceTime-knop te tikken. Als u 
tijdens een telefoongesprek een videogesprek 
wilt starten, tikt u op ‘FaceTime’. Tijdens een 
videogesprek kunt u overschakelen naar de 
camera aan de achterzijde van het apparaat om 
de omgeving met uw gesprekspartner te delen. 
Hiervoor tikt u op de cameraknop.

Zowel de beller als degene die gebeld wordt, moet een apparaat met FaceTime hebben.  

Intelligent toetsenbord
De iPhone corrigeert typefouten automatisch en 
doet tijdens het typen suggesties. Tikt u dus op de 
verkeerde letter, dan kunt u gewoon doorgaan.  
Wilt u een gesuggereerd woord overnemen, dan 
tikt u op de spatiebalk. Als u de suggestie wilt 
negeren, tikt u op de knop met het kruisje. Voor 
talen als bijvoorbeeld het Engels voegt het 
toetsenbord automatisch een apostrof in wanneer 
u een samentrekking typt. Een punt voegt u toe 
door twee keer op de spatiebalk te tikken. Als u een 
woord wilt opzoeken in het woordenboek, tikt u 
dubbel op het woord.

Knippen, kopiëren en plakken
Tik op de tekst die u wilt bewerken of houd uw 
vinger erop zodat het vergrootglas verschijnt. 
Sleep vervolgens met uw vinger om het 
invoegpunt te verplaatsen. U kunt een woord 
selecteren door er dubbel op te tikken. Door de 
greeppunten te verslepen, selecteert u meer of 
minder tekst. Vervolgens tikt u één keer om de 
tekst te knippen, te kopiëren of te plakken. Als 
u tekst wilt kopiëren vanuit een webpagina, 
e-mailbericht of sms-bericht, houdt u uw vinger 
op de tekst om die te selecteren en tikt u 
vervolgens op ‘Kopieer’. 

Beltoon/Stil

Volume 

omhoog/

omlaag

Aan/Uit

Sluimeren

Thuisknop


Apple iPhone 4S handleiding


Smartphone

Aantal vragen:556
Aantal antwoorden:288

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Apple

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;
- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;
- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! VUw vraag wordt ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u uw emailadres invult krijgt u automatisch een email bij een nieuw antwoord of nieuwe vraag.

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd op de website

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Apple iPhone 4S Smartphone bij:

  • nieuwe vragen en antwoorden
  • nieuwe handleidingen

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Apple iPhone 4S in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.