Pagina
156
    


Apple Ipad Tablet pc | 19,43 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Apple Ipad pagina 22 bestand 127046

 

156 

 

Bijlage B    

Tips en oplossingen voor problemen

Programma's uit de App Store worden opgenomen in de eerste reservekopie die u 
maakt nadat u de programma's hebt gedownload. Aan volgende reservekopieën 
worden alleen de programmagegevens toegevoegd.

Voor extra beveiliging kunt u in iTunes instellen dat reservekopieën worden 
gecodeerd.

iPad-reservekopieën coderen

 

1

  Sluit de iPad op de computer aan.

 

2

  Selecteer de iPad in de navigatiekolom van iTunes.

 

3

  Schakel in het paneel 'Samenvatting' het aankruisvak 'Codeer iPad-reservekopie' (Mac) 

of 'iPad-reservekopie coderen' (Windows) in.

 

4

  Geef een wachtwoord op en klik vervolgens op 'Stel wachtwoord in' (Mac) of 

'Wachtwoord instellen' (Windows).

Als een reservekopie is gecodeerd, moet u uw wachtwoord invoeren voordat u 
de gegevens van de reservekopie op de iPad kunt terugzetten. Bij gecodeerde 
reservekopieën wordt in de lijst met reservekopieën in het paneel 'Apparaten' van het 
iTunes-voorkeurenvenster een hangslotsymbool ( ) weergegeven.

Ga naar support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL voor meer informatie  
over reservekopieën, zoals informatie over de gegevens die in een reservekopie  
wordt bewaard.

Een reservekopie verwijderen

In iTunes kunt u een reservekopie van de iPad uit de lijst met reservekopieën 
verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een 
reservekopie hebt gemaakt.

Een reservekopie verwijderen

 

1

  Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.

Windows: Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.

 Â

Mac: Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.

 Â

 

2

  Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPad niet op de computer te zijn aangesloten).

 

3

  Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' 

(Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).

 

4

  Bevestig dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen door op 'Verwijder 

reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows) te klikken.

 

5

  Klik op 'OK'.

Apple Ipad handleiding


Tablet pc

Aantal vragen:941
Aantal antwoorden:306

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Apple

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Apple Ipad Tablet pc bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Apple Ipad in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.